Arv mellan makar

Jag och min sambo ska gifta oss. Han har två vuxna barn som ej finns med i bilden. Jag har ett barn sen tidigare och vi har ett gemensamt barn.

Jag har jobbat hårt i livet och äger två fastigheter och har saker som är värda mycket pengar, samt ett stort aktiesparkonto.

Min sambo har ingenting utav värde eller några tillgångar att tala om.

Om han eller jag skulle dö, vad händer med mina saker?

Hur skyddar jag min egendom från att hans barn ska få ta del av den?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittas i ärvdabalken (ÄB) och regler kring äktenskap hittas i äktenskapsbalken (ÄktB).

Äktenskapsförord

När ni gifter er så kan du föreskriva att fastigheter och aktiesparkontot ska vara enskild egendom, enskild egendom är inte giftorättsgods, 7 kap. 2 § p. 1 ÄktB. Om ni skiljer er så har du undantagit fastigheterna och aktiesparkontot från att ingå i en bodelning, 7 kap. 1 § ÄktB. För att fastigheterna och aktiesparkontot ska bli enskild egendom så måste du upprätta ett äktenskapsförord, 7 kap. 3 § ÄktB.

Arv mellan sambo

Sambos ärver inte av varandra, om ni förblir ogifta och endast sambo så går inte ärver inte din make ifrån dig. När en sambo avlider så sker en bodelning på den efterlevande sambons begäran, bodelning sker endast av gemensam bostad och bohag, 3 § och 5 § sambolagen.

Arv mellan makar

Makar ärver av varandra, make ärver före gemensamma barn, 3 kap. 1 § ÄB. När en make avlider så ska en bodelning göras, 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Det som finns kvar ifrån den avlidne maken, efter bodelning, kallas för kvarlåtenskap. Den efterlevande maken ärver all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, 3 kap. 1 § ÄB. Fri förfoganderätt innebär att kvarlåtenskapen, alltså arvet från er dig, får spenderas av din make men han får inte testamentera bort det eller ge bort det gåva. När den efterlevande maken går bort så har gemensamma barn rätt till efterarv efter den först avlidne maken.

Särkullbarn, dina barn från tidigare förhållande, kan begära ut sitt arv direkt eller när efterlevande make har avlidit, 3 kap. 1 § ÄB.

Testamente

För att själv bestämma hur ditt arv ska fördelas så kan du upprätta ett testamente, 10 kap. 1 § ÄB. Dina barn har alltid rätt till sin laglott, laglotten kan endast inskränkas till hälften. Däremot så kan du testamentera bort din make eller inskränka hans rätt till hela arvet.

Slutsats

Om ni förblir ogifta så kommer ni inte att ärva från varandra, därmed kan inte hans barn ärva något heller. Utan testamente kommer ditt arv gå till din make, dina barn från tidigare relationer har möjlighet att få ut sin laglott direkt eller efter att din make avlidit. Ert gemensamma barn kommer ärva efter att din make gått bort, arvet som ert gemensamma barn ärver kallas för efterarv. Din make kan inte testamentera eller ge bort den del han ärvt från dig.

När du avlider så kommer en bodelning göras innan arvet från dig delas upp, det kan vara därför till din fördel att upprätta ett äktenskapsförord. Utan äktenskapsförord så kommer alla era tillgångar att delas lika mellan er vilket innebär att en del av värdet av fastigheterna och aktiesparkontot kan bli din makes. Om de blir din makes genom bodelning så kan de i framtiden ärvas av hans barn.

Om du vill ha vidare rådgivning eller hjälp att upprätta ett äktenskapsförord/testamente kan vi hjälpa dig med detta, boka tid med en jurist genom att ringa oss på 08-533 300 04.

Hoppas du har fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Alba Ehn RandbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000