Arv med fri förfoganderätt

2016-06-07 i Efterarv
FRÅGA
Min blivande makes pappa gick bort tidigare i år och hans mor sitter nu i sk orubbat bo. Nu är vi väldigt osams med hans mamma och hon kommer skriva om testamentet att min sambo inte får nånting sen när hon går bort. Kan man på nåt sätt bestrida orubbat bo så han idag kan få ut sin fars arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuella bestämmelser rörande arv återfinns i ärvdabalken.

Din partners mamma ärvde enligt 3 kap. 1 § hennes man med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt innebär att din partners mamma fritt får förfoga över egendomen, med undantag från att testamentera bort den. Hon får alltså inte testamentera bort det hon ärvde från hennes man, däremot får hon på annat sätt förfoga över egendomen.

Vidare finns i 3 kap. 3 § en skyddsbestämmelse mot att mamman gör sig av med egendomen genom exempelvis gåva och därigenom minskar värdet på sin kvarlåtenskap utan tillbörlig hänsyn till din partner. Då ska vederlag utgå för det.

Eftersom hon ärvde med fri förfoganderätt betyder det att din partner ska få ta del av samma andel av kvarlåtenskapen när hon går bort som han hade gjort om han fått ärva direkt när pappan dog. Detta framgår av 3 kap. 2 § första och tredje styckena.

I övrigt bör även nämnas att om din partners mor testamenterar bort annat än det hon ärvde från sin make och på så sätt försöker göra din partner arvlös kan han alltid påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 §, vilken stadgar att han alltid har rätt att få ut sin laglott. Laglotten utgörs av halva arvslotten.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att din partners mamma inte får testamentera bort det hon erhöll vid faderns död med fri förfoganderätt, och om hon minskar värdet på sin egendom utan hänsyn till din partner kan vederlag för detta utgå.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll