Arv i internationella situationer

FRÅGA
Hej, jag bor i Thailand och ar gift med en Thailändska sedan 16 ar. Vi gifte oss i Thailand och vigseln ar aven officiellt registrerat i Sverige.Min Fraga ar; utifall mitt franfalle, har min hustru automatisk laglig ratt att ärva mina svenska egendomar (endast besparingar pa bank konto, samt pension)?Tack pa forhand for svar
SVAR

Hej!

Vad roligt att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Svensk eller thailändsk arvsrätt?

För att besvara din fråga måste vi först klargöra om det är svensk eller thailändsk lag som ska tillämpas på ditt arv. Reglerna om arv med anknytning till utlandet finns att hitta i EU:s arvsförordning. Enligt artikel 21 ska en avliden persons arv regleras enligt lagen i det land där den avlidna haft sin hemvist vid dödsfallet. Ditt arv kommer med andra ord delas upp enligt reglerna i det land där du bedöms ha haft din hemvist. Detta gäller oberoende av i vilket land egendomen finns.

Bedömningen av var en person ska anses ha sin hemvist är en helhetsbedömning av omständigheterna kring den avlidnes liv under de år som föregick dödsfallet och vid tidpunkten för dödsfallet. En särskilt viktig omständighet är hur varaktig och regelbunden den avlidnes vistelse i den berörda staten varit, förhållandena vid vistelsen samt skälen till denna. Personen bör ha en nära och stabil koppling till den berörda staten för att denna ska ses som hemviststat. Nu vet inte jag tillräckligt mycket om din situation för att kunna säga vilken hemviststat du bör anses ha, men eftersom du bott i Thailand i sexton år låter det som att detta kan vara din hemvistsstat.

Om du bedöms ha din hemvist i Thailand kommer alltså thailändsk arvsrätt att tillämpas på ditt arv. Eftersom vi på Lawline hjälper till med frågor om svensk rätt rekommenderar jag att du vänder till dig en jurist i Thailand som kan svara på frågor om hur arvet kommer fördelas enligt thailändsk lag.

Lagvalsförordnande

Enligt artikel 22 i arvsförordningen har du dock en möjlighet att välja vilket lands lag som ska tillämpas på arvet efter dig. Du kan genom ett särskilt lagvalsförordnande i ett testamente ange att lagen i det land där du är medborgare vid tidpunkten för ditt val eller vid din död ska tillämpas på arvet. Om du är svensk medborgare kan du alltså skriva ett testamente där du väljer att svensk lag ska tillämpas istället för thailändsk.

Arv enligt svensk rätt

Enligt makars arvsrätt (3 kap. 1 § ärvdabalken) har den efterlevande maken rätt att ärva all egendom. Finns gemensamma barn ärvs kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och barnen får en så kallad efterarvsrätt. Den innebär att barnen kommer kunna få ut sin arvslott först när den efterlevande maken avlider. Ett undantag gäller dock för barn som är arvlåtarens egna, vilka har rätt att få ut sin arvslott direkt vid sin förälders bortgång. Om du inte har egna barn kommer din fru med andra ord automatiskt att ärva hela din kvarlåtenskap vid ditt frånfälle, såvida du inte har ett testamente som säger att någon annan ska ärva egendomen.

Arv av pension

Din allmänna pension kommer dock inte att ingå i din kvarlåtenskap utan den fördelas bland andra pensionssparare i pensionssystemet. Det finns möjlighet att teckna ett efterlevandeskydd på den del av din allmänna pension som du själv kan placera i fonder - premiepension. Du kan läsa mer om din pension och efterlevandeskydd här.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (929)
2021-06-11 Arvsrätten vid adoption
2021-06-09 Vem får lösa in en utbetalningsavi till ett dödsbo?
2021-06-08 Vad händer med gåva av fastighet där gåvogivaren bor kvar
2021-06-07 Är mina barn dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93068)