Arv i internationella arvsförhållanden

FRÅGA
Hej Lawline, Min far är tysk medborgare, är omgift och bosatt i Holland.Nya familjen består av fru och adoptivson (fruns systers barn, 18 år).Vem ärver när min far avlider?Hur ser lagstiftningen ut för detta?//M
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sedan augusti 2015 gäller EU:s nya arvsförordning och den ska tillämpas på internationella arvsförhållanden. Enligt artikel 21 i nyss nämnda förordning är huvudregeln att det lands lag där den avlidne hade sin hemvist ska tillämpas. Eftersom att din far har hemvist, är bosatt, i Nederländerna ska nederländsk lag tillämpas på arvet efter honom.

Det är även möjligt att göra ett lagval. Enligt artikel 22 kan en person välja att det är lagen i det land som personen i fråga är medborgare i som ska tillämpas. Din far kan alltså välja att tysk lag ska tillämpas på arvet efter honom. Ett sådant lagval ska göras i ett förordnande om kvarlåtenskap, alltså ett testamente. För att lagvalet ska vara giltigt måste testamentet vara materiellt giltigt enligt tysk rätt.

Det är alltså nederländsk lag som kommer att tillämpas, såvida din far inte väljer att tysk lag ska gälla istället. Tyvärr är jag inte särskilt bekant med vare sig nederländsk eller tysk arvsrätt. Enligt vad jag har hittat ärver make hälften enligt tysk rätt och barnen delar lika på resten. Enligt nederländsk rätt ärver make och barnen får ut sitt arv först senare. Jag har dock inte kunnat hitta vad som gäller för särkullbarn. Båda länderna tillämpar laglott och jag har inte hittat något om att adoptivbarn skulle behandlas annorlunda än biologiska barn. Värt att notera är att enligt tysk rätt ärvs även skulder. Som sagt är jag dock inte särskilt bekant med arvsrätten i dessa länder och jag råder dig därför till att ta kontakt med en familjejurist i respektive land för att få reda på hur ett arv skulle fördelas.

EU:s arvsförordning hittar du här

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (897)
2021-02-28 Jämkning av förmånstagarförordnande
2021-02-27 Ska man dela på ena makens arv vid bodelning?
2021-02-26 Vem får bevittna ett gåvobrev?
2021-02-26 Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv

Alla besvarade frågor (89988)