Arv i händelse av sambos bortgång

2016-02-14 i Sambo
FRÅGA
Vi är ett sambopar utan gemensamma barn. Sambon har tre barn från ett tidigare äktenskap. Vi har inget samboavtal upprättat. Jag har skrivit testamente där sambon ärver mig om jag skulle avlida före henne. Vi har köpt en gemensam permanentbostad (1 550 000 kr.) Sambon har finansierat sin andel (50%=775 000kr) genom ett arv. Min andel (50%=775 000 kr) har finansierats med kontanter (77 500 kr) och ett arv (697 500 kr.)Fråga: Vad händer om sambon avlider före mig? Hur kommer fördelningen att se ut mellan mig och min sambos barn?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande blir Sambolagen tillämplig, du hittar den här. Huvudregeln är att sambor inte har rätt till arv efter den andre, om inte ett testamente upprättats. Om du skulle avlida först finns ett testamente och din sambo har därmed rätt till arv enligt testamentet.

Om din sambo inte har upprättat ett testamente till fördel för dig och om sambon skulle avlida före dig ska således den avlidne sambons barn ärva denne, se Ärvdabalken 2 kap 1 §, här. Det du som sambo kan göra är att påkalla bodelning enligt Sambolagen 8 §. Detta ska ske senast då bouppteckningen förrättas, se 8 § 2 stycket. Vid en bodelning mellan sambor ingår samboegendomen, vilken utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag. Det betyder att om egendomen är förvärvad innan samboförhållandet uppstod, utgör den oftast inte samboegendom, utan enskild egendom. Om en bodelning förrättas kommer (efter skuldavräkning) värdet av samboegendomen att delas lika mellan dig och dödsboet, se 12-14 §§ Sambolagen.

Observera att det är den efterlevande sambon som ensam har rätt att påkalla bodelning, se 18 § Sambolagen. Dödsboet har alltså inte rätt att påkalla bodelning. Den efterlevande kan därmed välja att inte begära bodelning (om denne exempelvis skulle bedöma det som mer ekonomiskt fördelaktigt att inte genomföra en bodelning), och i så fall kommer barnen efter den avlidne sambon att ärva den delen av samboegendomen som den avlidne äger och den efterlevande kommer behålla den samboegendom den personen äger.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (451)
2020-09-14 Kan min sambos barn tvinga mig flytta från hans hus om han dör?
2020-09-09 Vem ärver min gåva, sambo eller mina barn?
2020-09-09 Har syskon till avliden sambo rätt att ärva samboegendom?
2020-08-31 Hur går arv till om det finns en sambo?

Alla besvarade frågor (84181)