Arv i händelse av sambos bortgång

Vi är ett sambopar utan gemensamma barn. Sambon har tre barn från ett tidigare äktenskap. Vi har inget samboavtal upprättat.

Jag har skrivit testamente där sambon ärver mig om jag skulle avlida före henne.

Vi har köpt en gemensam permanentbostad (1 550 000 kr.) Sambon har finansierat sin andel

(50%=775 000kr) genom ett arv. Min andel (50%=775 000 kr) har finansierats med kontanter

(77 500 kr) och ett arv (697 500 kr.)

Fråga:

Vad händer om sambon avlider före mig? Hur kommer fördelningen att se ut mellan mig och min sambos barn?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande blir Sambolagen tillämplig, du hittar den här. Huvudregeln är att sambor inte har rätt till arv efter den andre, om inte ett testamente upprättats. Om du skulle avlida först finns ett testamente och din sambo har därmed rätt till arv enligt testamentet.

Om din sambo inte har upprättat ett testamente till fördel för dig och om sambon skulle avlida före dig ska således den avlidne sambons barn ärva denne, se Ärvdabalken 2 kap 1 §, här. Det du som sambo kan göra är att påkalla bodelning enligt Sambolagen 8 §. Detta ska ske senast då bouppteckningen förrättas, se 8 § 2 stycket. Vid en bodelning mellan sambor ingår samboegendomen, vilken utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag. Det betyder att om egendomen är förvärvad innan samboförhållandet uppstod, utgör den oftast inte samboegendom, utan enskild egendom. Om en bodelning förrättas kommer (efter skuldavräkning) värdet av samboegendomen att delas lika mellan dig och dödsboet, se 12-14 §§ Sambolagen.

Observera att det är den efterlevande sambon som ensam har rätt att påkalla bodelning, se 18 § Sambolagen. Dödsboet har alltså inte rätt att påkalla bodelning. Den efterlevande kan därmed välja att inte begära bodelning (om denne exempelvis skulle bedöma det som mer ekonomiskt fördelaktigt att inte genomföra en bodelning), och i så fall kommer barnen efter den avlidne sambon att ärva den delen av samboegendomen som den avlidne äger och den efterlevande kommer behålla den samboegendom den personen äger.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”