Arv i Frankrike

FRÅGA
Hej!Min bror har avlidit i Frankrike där han ägde en fastighet och var bosatt. Min bror var ogift och hade inga barn. Bouppteckning ska så vitt jag förstår göras i Frankrike och också omfatta tillgångar i Norge där han hade ett företag. Ska arvet fördelas enligt fransk arvslag? Och vilket lands arvsskatt gäller om arvtagarna är folkbokförda i Sverige eller Norge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på dina frågor finns delvis i europeiska unionens arvsförordning och i fransk lag.

Tillämplig lag på arvet

Vilket lands lag som ska tillämpas när arvet fördelas framgår i EU:s Arvsförordning. Där är huvudregeln att arvet ska fördelas i enlighet med det landets lag där den avlidne hade sin hemvist (artikel 21 arvsförordning). Har din bror bott i Frankrike en längre tid och skapat sig en stark anknytning där kan alltså arvet komma att fördelas enligt fransk rätt.

Tillämplig lag på arvsskatten

Varken Norge eller Sverige har någon arvsskatt, vilket innebär att arvet inte kan skattas i dessa länder. Däremot kan det vara så att Frankrike kommer beskatta arvet i enlighet med deras lagstiftning. Eftersom varken Sverige eller Norge har något anspråk på att beskatta arvet kan Frankrike göra detta utan konkurrens från annan lands lagstiftning. Med det sagt kan Frankrike tillämpa regler om arvsskatt i enlighet med deras nationella lagstiftning, som inte nödvändigtvis inte är tillämplig bara för att arvtagarna är folkbokförda i ett annat land. Jag kan dock inte uttala mig med säkerhet i hur fransk rätt skulle tillämpas, men däremot kan jag som svar på din fråga säga att Sverige inte kommer att beskatta arvet med arvsskatt.

Med vänlig hälsning,

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80630)