Arv i fall med särkullbarn och gemensamma barn

2015-08-23 i Efterarv
FRÅGA
Hej, Min styvmor är avliden. Hon och min far har ett gemensamt barn. Jag och min bror är särkullsbarn. Min styvmoder och min far ägde 50% var av en fastighet. Fastigheten och övriga tillgångar är listade i bouppteckningen som giftorättsgods. Nu undrar jag vad som gäller.Kan fastigheten skrivas över på min far och sen kan vi syskon göra upp det totala arvet när det blir dags, utan att vi råkar ut för någon sorts problematik med att vi särkullsbarn eller min styvbror förlorar sin del av arvet?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Om jag förstår dig rätt är det ni vill uppnå att hela arvet får vänta tills båda föräldrarna är borta men att inget av syskonen förlorar på det. Faktum är dock att lagen - så länge det inte finns något testamente - inte ger någon arvrätt för ett gemensamt barn då ena maken dör. Man skulle kunna säga att arvet istället "går via" den andra maken (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Enligt lagen är det alltså er gemensamma far som ärver all egendom efter styvmodern, och först när han har avlidit får såväl du och din bror som ert halvsyskon rätt att ärva.

Dock kompenseras ert halvsyskon enligt 3 kap. 2 § Ärvdabalken på så sätt att han ensam ärver den andel av faderns egendom som kommer från modern. Med detta menas att om faderns egendom, när han har ärvt modern, till 40 % utgörs av moderns före detta egendom, är det så stor andel av faderns egendom som bara halvsyskonet kan ärva. Denna andel av egendomen kan fadern heller inte testamentera bort. Resten, "faderns" andel, kommer att delas i tre delar, lika mycket till vart och ett av faderns barn (2 kap 1 § Ärvdabalken). Alltså kommer halvsyskonet att få ärva mer än ni andra vid faderns död. Det är också själva "värdet" man har rätt till i och med arvsrätten; inte särskilda saker. Det uppstår alltså inga problem om fastigheten skrivs över på fadern i samband med arvet!

Problem kan uppstå om ni skriver över fastigheten redan vid bodelningen, eftersom faderns andel i så fall skulle bli större (så länge moderns andel inte kompenserades). Detta skulle leda till att halvsyskonet fick ett mindre arv. Det skall dock inte vara nödvändigt att skriva över fastigheten i bodelningen; den går ju ändå till fadern i och med arvet!

Hoppas att svaret är till hjälp! Om något är oklart får du gärna höra av dig igen!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll