Arv/ gåva som förskott på arv till särkullbarn

Jag och min hustru har bara särkullbarn, jag en dotter och min hustru har 4 döttrar. I mitt tidigare äktenskap så skaffades ett fritidshus där min dotter växte upp och tillbringade mycket tid. Vi pratade om att fritidshuset skulle bli hennes. Nu är jag omgift och min hustru tycker som jag att min dotter ska erhålla huset som arv eller som överlåtande/gåva. Hur går man tillväga?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med är fritidshuset troligen vad som kallas giftorättsgods och ska som sådan ingå i bodelningen vid en skilsmässa. Giftorättsgods är allt som äkta makar äger och som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Egendom kan bli enskild och på så vis hållas utanför en bodelning genom att makarna upprättar och registrerar ett äktenskapsförord. Den kan också vara enskild därför att den ena maken fått egendomen i arv, genom ett testamente eller som en gåva på villkoret att den skulle vara den makens enskilda. Är inte fritidshuset din enskilda egendom i dagsläget bör du och din fru tillsammans skriva ett äktenskapsförord så att det inte omfattas av en bodelning. En bodelning sker nämligen inte bara vid en skilsmässa utan även när ett äktenskap upplöses därför att den ena maken avlider. 

Då du och din fru inte har några gemensamma barn kommer din dotter att ärva allt efter dig och din frus fyra döttrar kommer att ärva 1/4 var av kvarlåtenskapen (arvet) efter henne. Makar ärver bara varandra om det finns gemensamma barn i äktenskapet och då inte med full äganderätt. Istället ärver de vad deras gemensamma barn skulle ha ärvt med fri förfoganderätt, det innebär mer eller mindre att de förvaltar arvet åt sina barn som får ut något först när båda deras föräldrar avlidit. I fall som ert, då det inte finns några gemensamma barn, tillgodoses den efterlevande makens behov genom att en bodelning sker innan arvet fördelas. Bodelningen innebär att allt giftorättsgods delas på hälften så att den efterlevande maken får behålla 50% av makarnas egendom medan de återstående 50% går till kvarlåtenskapen efter den avlidne maken. Genom att upprätta ett äktenskapsförord som slår fast att huset är din enskilda egendom hålls det som sagt utanför en bodelning och hör istället direkt till din kvarlåtenskap (vilken tillfaller din dotter då hon är din enda arvinge) den dag du avlider. 

Då eventuella skulder den avlidne haft ska täckas med medel ur kvarlåtenskapen innan återstoden går till arvingen/arvingarna kan det dessutom vara en god idé att upprätta ett testamente om att du vill att din dotter ska ha huset. Då utgångspunkten är att testatorns vilja ska tillgodoses kan du nämligen på så vis försäkra dig om att skulder i första hand betalas med andra tillgångar du lämnar efter dig.

Ett annat alternativ om du inte att huset ska bli din dotters först den dag du avlider är att ge det som en gåva till henne. I så fall behöver du upprätta ett gåvobrev. Både vad gäller äktenskapsförord, testamenten och gåvobrev så erbjuder vi trygga och skräddarsydda avtalsmallar här på vår hemsida. När du har beslutat om du vill ge huset till din dotter inom en snar framtid eller förbereda så att hon ärver det av dig en dag kan du med andra ord enkelt surfa in på vår hemsida och klicka på "våra tjänster" och sedan "avtal" för att hitta vad vi erbjuder.

Jag hoppas att du känner att du har fått dina frågor besvarade. 

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”