Arv gällande investeringssparkonto

2018-04-27 i Arvsskifte
FRÅGA
Om min make dör vad händer med hans bankkonton? Han spar t ex på ett ISK till barnbarnen.Ärver jag kontot med förfogande eller måste jag starta ett nytt ISK dit jag för över pengarna?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till frågor som berör arv regleras detta i ärvdabalken.

Eftersom att du och din make är gifta omfattas ni utav 3 kap. 1 § ärvdabalken som ger den efterlevande maken rätten att med fri förfoganderätt förfoga över kvarlåtenskapen.

Ett investeringssparkonto är ingen försäkring vilket innebär att det inte finns någon förmånstagare till kontot, utan det ska ses som ett vanligt sparkonto. Eftersom du är gift med din make kommer du ärva kontot med fri förfoganderätt. Men för att arvet ska efter din bortgång gå till era barnbarn rekommenderar jag er att upprättar ett testamente enligt 10 kap. ärvdabalken, där ni tydliggör att barnbarnen ska ärva dessa pengar.

Sammanfattningsvis behöver du inte starta ett nytt konto då du ärver dess innehåll med fri förfoganderätt. Men ifall ni vill att pengarna ska tillfalla barnbarnen efter efterlevande makes bortgång bör ni upprätta ett testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (622)
2021-03-02 Arvsrätt om förälder avsäger sig medborgarskap
2021-02-27 Fördelning av tillgångar vid arvskifte
2021-02-25 Kan en bröstarvinge bo kvar i sin förälders bostad efter förälderns bortgång?
2021-02-13 Hur gör man när en dödsbodelägare vägrar underteckna arvsskiftet

Alla besvarade frågor (89855)