Arv från en avliden då det finns en efterlevande make

2015-12-08 i Efterarv
FRÅGA
Hej Jag har inte delgivits min fars testamente, änkan bor kvar i huset. Hur blir det med mitt arv. Jag är biologisk dotter boende i Stockholm. Änkans dotter (ej gemensamt barn) har möbler m m i sitt hem som kommer från min fars hus. Hur kan jag veta om min arvslott beaktas? Är det alltid så att de biologiska barnen har arvsrätt? Kan jag ta ut min arvslott trots änkan är i livet? Min far avled 2011.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige gäller att den efterlevande maken ärver allt med fri förfoganderätt (se här). Detta gäller dock inte för bröstarvingar då den efterlevande maken inte tillhör en bröstarvinges släkt, som har rätt att få ut sin arvslott redan vid sin biologiske förälder (samma paragraf som innan).

Att ärva med fri förfoganderätt betyder att den efterlevande maken inte kan testamentera bort arvet från den först döda maken.

Det finns även en bestämmelse som tillåter en bröstarvinge avstå sin arvslott för att sedan få rätt till den efterlevande makens arv (se här). Skulle det vara ett testamente som lämnar allt åt den efterlevande maken har du inte rätt att få ut din arvslott förrän den efterlevande maken dör (se här).

När en person dör ska en dödsbouppteckning göras senast 3 månader efter dödsfallet, denna ska sedan skickas till skatteverket (se här). Vid denna bouppteckning ska den dödes tillgångar och skulder antecknas. (se här). Att tillgångarna antecknas är för att dessa sedan ska delas ut till arvingarna.

Till denna bouppteckning ska alla dödsbodelägare kallas. (se här). Eftersom du är en arvinge är du en dödsbodelägare och ska kallas till denna bouppteckning.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll