Arv från den först avlidne föräldern

Mamma dog 1980. Bouppteckning gjordes. Efterlevande: make och två omyndiga barn. Inget testamente eller äktenskapsförord fanns. Tillföll hela arvet maken, eller har barnen rätt få ut mammans arv när pappan dör? Den största tillgången är ett hus som paret köpte tillsammans, och där pappan nu bor med ny hustru (inga gemensamma barn). Nya hustrun är delägare i huset, men oklart till hur stor del.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det finns en regel inom arvsrätten som innebär att makar ärver varandra med försteg, Ärvdabalken (ÄB) 3 kap 1§. Detta betyder att om makarna har gemensamma barn så kan barnen få ut sitt arv först när båda föräldrarna har dött. Denna regel är en slags skyddsregel som finns till för att förstärka den efterlevande makens position.

Enda undantaget till denna regel är om den avlidne har så kallade särkullbarn, dvs. barn från ett tidigare förhållande. Som särkullbarn har man rätt att få ut sin del av arvet omedelbart och behöver alltså inte vänta tills även den andra maken dör, ÄB 3 kap 1§ st. 1.

Om vi förutsätter i ditt fall att båda barnen var gemensamma så kan vi utgå från att hela arvet vid mammans bortgång tillföll pappan. De två barnen har däremot rätt till vad som kallas för efterarv. Detta framgår av ÄB 3 kap 2§ och innebär att barnen har rätt att få ut sitt arv från mamman när pappan har avlidit. Barnen ska då få ut samma andel av den efterlevandes bo i arv efter den först avlidne föräldern.

För att förtydliga kan vi ta ett exempel. Om vi säger att mamman vid sin bortgång efterlämnade 200 000 kr som den efterlevande ärvde med försteg och den efterlevande själv hade 300 000 kr, blir den efterlevandes totala bo 500 000 kr. Detta innebär att barnen som skulle ha ärvt 100 000 kr var efter mamman istället får en andel i den efterlevande pappans bo på 1/5 var (100 000/500 000). När pappan senare dör har barnen rätt att få ut 1/5 av pappans kvarlåtenskap i arv efter sin mamma innan arvet efter pappan fördelas. Som huvudregel gäller att barnen får ut samma andel, i vårt exempel 1/5, oavsett om den efterlevandes bo har ökat eller minskat. Om pappan vid sin död till exempel efterlämnar en kvarlåtenskap på 1 000 000 kr har alltså barnen fortfarande rätt till 1/5 var, vilket skulle motsvara 200 000 kr.

För att sammanfatta vad jag har skrivit ovan är alltså svaret på frågan att hela arvet förvisso tillföll den efterlevande maken, men att barnen senare har rätt att få ut sitt arv efter den först avlidne föräldern när båda föräldrarna har avlidit.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000