Arv - förskingring/bedrägeri

FRÅGA
Hej! Om inget testamente är skrivet så skall närmaste släktingarna ärva om jag inte missförstått fel. Men om en släkting skulle t.ex. behålla alla pengarna för sig själv utan att rådgöra med de andra, är det ett brott? Hur skall man göra i en sådan situation?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB) se (här)

Regler om dödsbo och förvaltning finns i 18-24 kap i ÄB.

Om ingen särskild dödsboförvaltning har ordnats och det inte finns något testamente så är den efterlevande maken/makan och arvingarna som gemensamt ska förvalta den dödes egendom. '

Vilka som ärver framgår av 2 kap ÄB, och närmaste arvingar är bröstarvingarna, och det är den avlidnes barn. Finns barnet inte heller i livet tar dennes barn (barnbarnet till den som avlidit) över rätten till arv. Finns inga bröstarvingar så är den avlidnes föräldrar arvsberättigade. Finns en förälder eller föräldrarna inte i livet så tar arvlåtarens syskon föräldern/föräldrarnas lott/lotter.

De är alltså dessa personer som tillsammans och gemensamt ska förvalta den dödes egendom under boets utredning. Endast särskilt brådskande åtgärder får företas om man inte kan inhämta allas samtycke enligt 18 kap 1 § 1 st. ÄB.

Skulle någon för eget bruk använda dödsboets pengar, sälja egendom som tillhör dödsboet eller på annat sätt tillägnar sig egendom innan en bouppteckning och lottläggning är klar så kan personen i fråga göra sig skyldig till brottet förskingring eller bedrägeri. Vilka är brott som återfinns i 10 kap 1 § brottsbalken och 9 kap 1 § brottsbalken. Vilken du hittar (här)

Förskingring och bedrägeri emot en närstående/släkting är inte brott som faller under allmänt åtal, det vill säga att åklagaren självmant ska driva utredningen oberoende av vad den som blivit utsatt för brottet vill, utan för att åklagaren ska kunna driva ett åtal i mål om förskingring och bedrägeri krävs det att den som blivit utsatt för brottet och lidit skada (målsäganden) anmält brottet eller att de är påkallat ur allmän synpunkt att åklagaren åtalar, vilket de inte verkar vara här. Detta finns att läsa i 8 kap 13 §, 9 kap 12 § och 10 kap 10 § brottsbalken.

Alltså, det kan röra sig om förskingring eller bedrägeri om någon av dödsbodelägarna för egen vinning tillskansar sig pengar eller egendom från dödsboet. De som som lidit skada av det, ni andra dödsbodelägare (som är målsäganden) kan då anmäla det till polisen, och ange att ni vill att åklagaren ska åtala för brottet.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, och har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (836)
2020-08-03 Har jag rätt till hälften av min frus arv?
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo
2020-07-30 Arvsrätt mellan särbos

Alla besvarade frågor (82666)