Arv för efterlevande make och särkullbarn

Jag är gift och min man ägde ett hus innan vi träffades som vi planerar att flytta till om ett par år. Min man har 2 barn sedan tidigare och likaså jag har 2 barn sedan tidigare. Inga gemensamma. Om min man går bort före mig ärver jag då hans hus eller går det till hans barn då det införskaffades innan vi träffades?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kommer hända med arvet av huset ifall din man går bort före dig och vilken betydelse det har att huset är införskaffat innan ni träffats.

Reglerna kring arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

I 23 kap. 1 § ÄB framgår det att om den avlidne var gift och bodelning ska genomföras så ska den förrättas innan arvskifte. Bodelningen genomförs då enligt reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Att din make ägde huset innan ni träffats får ingen vidare betydelse varken för arv eller för bodelningen. Det som däremot kan bli av vikt för bodelningen är huruvida huset är enskild egendom eller inte. Egendom kan vara enskild genom t.ex. äktenskapsförord eller villkor vid gåva från en utomstående (se 7 kap. 2 § ÄktB) och på så sätt undantas bodelning. Om huset inte är enskild egendom utan tvärtom giftorättsgods kommer det ingå i bodelningen och skulle därigenom kunna tillfalla dig beroende på hur era tillgångar ser ut.

Efter att bodelningen genomförts kommer arvskiftet ske. I och med att ni är gifta men inte har några gemensamma barn är din makes särkullbarn ensamma arvingar till honom och ärver direkt. Som arvingar har de rätt till sin arvslott vilket för dessa två barn innebär att de vardera har rätt till hälften av din makes kvarlåtenskap (de av hans tillgångar som är kvar efter att bodelning skett). Det finns dock en möjlighet för hans arvingar att avstå sina arvslotter till förmån till dig och bli efterarvingar istället. Att de avstår sin arvslott medför att du istället övertar det som skulle fallit på deras lott och att de får ut dem istället genom efterarv efter din bortgång. Vidare finns ett undantag från särkullsbarns rätt att ta ut sina arvslotter direkt nämligen prisbasbeloppsregeln. Prisbasbeloppsregeln aktualiseras i de fall där efterlevande makes egna tillgångar (dennes egna egendom efter bodelningen inkluderat enskild egendom) inte uppgår till det minimibelopp som varje efterlevande make har rätt till (se 3 kap. 1 § 2 st. ÄB) och innebär att efterlevande make har rätt att ärva så mycket som behövs för att uppnå minimibeloppet istället för särkullbarn som får ut arvet senare i form av efterarv.

Sammanfattningsvis kan sägas att tidpunkten för införskaffandet av huset inte blir av betydelse utan att det avgörande för vad som kommer hända med huset, i händelse av att din make går bort före dig, är hur resultatet av bodelningen blir eller huruvida särkullbarnen vill avsäga sig sin arvslott till förmån för dig. Detta förutsatt att det inte finns något testamente som reglerar vem som har rätt att ärva huset.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa WanhataloRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning