Arv för bröstarvingar

Hej! För drygt fem år sedan gick min pappa bort. Mamma och pappa var då gifta. Pappa hade sedan tidigare äktenskap två söner. Mamma hade en son och en dotter sedan tidigare. Jag har alltså fyra halvsyskon, två på mammas och två på pappas. Jag var de enda gemensamma barnet. När pappa gick bort fick pappas söner sin arvslott (tror jag det heter) direkt. Jag fick inte den möjligheten utan mamma behöll resterande av hans tillgångar. Jag skulle vilja veta vilken rätt man som barn till den avlidne har. Kan man själv kräva sin överlevande förälder, alltså mamma, på motsvarande som mina halvbröder fick (arvslotten)? Advokaten som skötte bouppteckningen sa det, men sedan hörde jag inte något mer. Anledningen till att jag undrar är att mamma naivt nog försörjer min äldre halvsyster som är 52 år och har fem barn varav två hemmavarande. Denna halvsyster åker på utlandsresor flera gånger per år, är sjukpensionär och har alla bidrag man kan tänka sig plus mamma då som "tycker synd om". Pappa skulle vänt sig i sin grav om han visste vad som pågick... Vad gäller rent juridiskt och vilka är tänkbara scenarion framöver? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag beklagar sorgen efter din pappa, men ska försöka ge dig lite klartecken i dina frågor. Lagstöd för frågor som rör arv finner du i ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvingar ärver i första hand
När en förälder går bort är det i första hand bröstarvingarna, alltså du och dina två halvsyskon på din pappas sida i det här fallet, som har rätt till arv. Mellan er tre ska arvet delas lika, vilket innebär att ni har rätt till en tredjedel var av din pappas kvarlåtenskap, 2 kap. 1 § ÄB.

Andra regler för särkullbarn
Rätten att få ut arvet efter din pappa påverkas av att din pappa var gift med din mamma då han gick bort samt att han hade två barn från ett annat förhållande. Det är nämligen lite olika regler som gäller för dig som barn till din pappa och hans maka och för dina halvsyskon, som brukar benämnas som särkullbarn i dessa sammanhang.

Eftersom din pappa var gift med din mamma kommer hans kvarlåtenskap tillfalla din mamma som utgångspunkt, 3 kap. 1 § ÄB. För särkullbarn, alltså dina två halvsyskon, finns dock en möjlighet att få ut sin andel av arvet direkt. Det krävs att särkullbarn aktivt väljer att avstå från att få ut sin andel, annars har de rätt att få ut sin tredjedel av arvet direkt, 3 kap. 9 § ÄB. Din andel av arvet däremot (en tredjedel) kommer automatiskt att tillfalla din mamma, vilket alltså beror på din mammas och pappas giftermål.

Du har rätt till efterarv
Du har rätt att få din andel av arvet efter din pappa först efter att din mamma avlider, vilket kallas för efterarv. Du får då en tredjedel av din mammas kvarlåtenskap, vilket då utgör arvet efter din pappa, 3 kap. 2 § ÄB. Utöver det ärver du då även din andel som bröstarvinge efter din mamma, 2 kap. 1 § ÄB.

Som gemensamt barn till din mamma och pappa har du alltså inte rätt att begära ut din andel av arvet, utan får del av det först genom efterarv. Det är möjligt att det har skett en förväxling med möjligheten att begära ut laglott vid kommunikationen med din advokat, men detta gäller främst i de lägen då en förälder har testamenterat bort sitt arv. I dessa lägen har man som bröstarvinge rätt att kräva att få ut sin laglott. Laglotten är hälften av den andelen som du skulle ha fått enligt 2 kap. 1 § ÄB, allts hälften av en tredjedel i ditt fall, 7 kap. 1 § ÄB. Detta tycks dock inte vara till hjälp i ditt fall.

Eventuell skyddsbestämmelse vid väsentlig värdeminskning
I 3 kap. 3 § ÄB finns en bestämmelse som är tänkt att fånga upp fall där den efterlevande maken, alltså din mamma i det här fallet, orsakar värdeminskning av sin egendom genom gåvor eller liknande handlingar, utan att ta hänsyn till ditt efterarv. Bestämmelsen anses dock inte gälla för vårdslös eller försumlig förvaltning av egendomen eller att den efterlevande levt med väldigt höga kostnader. Därför skulle du dessvärre sannolikt inte kunna kompenseras för att din mamma orsakar värdeminskning av sin egendomen, som är det som kommer grunda ditt arv från din pappa. Bestämmelsen avser främst gåvor och liknande handlingar, och inte generella kostnader för att din mamma bekostar din halvsysters resor och liknande samt har utgifter för de andra barnen. Syftet med bestämmelsen är emellertid att skydda dig som efterarvinge mot att din rätt till efterarv förloras till följd av den efterlevande makens förfoganden. Det är möjligt att det går att argumentera för att värdeminskningen som din mamma har orsakat är tillräckligt väsentlig för att du ska kompenseras för det, men jag vågar inte uttala mig om möjligheterna för dig i den frågan mer specifikt utan att veta mer omständigheterna i ditt särskilda fall.

Om du önskar ytterligare hjälp rekommenderar jag att du vänder dig till våra duktiga jurister på Lawline.

Hoppas att svaret kunde vara till hjälp, och lycka till!

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”