Ärv för barn bosatta utomlands

Hej,

Min mamma bor i Sverige och ager en bostadsratt i Sverige. Min bror bor i Sverige och jag har bott i USA de senaste 10+ aren. Jag har hort att eftersom jag bor utomlands sa kommer jag inte ärva efter min mor nar hon gar bort. Hur kan man undvika detta? Maste jag be henne skriva ett testamente sa jag kan ärva hälften?

Tack pa forhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till arv för de bosatta utomlands
Enligt artikel 21.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 Juli 2012 framgår att det är reglerna i det land som arvslåtaren var bosatt i vid sin död som är gällande. Därmed är det de svenska reglerna kring arv och testamente som ska tillämpas.

Vad gäller enligt Svensk rätt?
De svenska reglerna kring arv finns i ärvdabalken (ÄrvB)

Enligt 2 kap. 1 § ÄrvB så är det arvslåtarens barn som ärver i första hand, alltså du och din bror. Är din mamma gift så kommer hennes partner ärva i första hand (3 kap. 1 § ÄrvB). Ni får då rätt till efterarv och kommer då ärva när partnern går bort. Du har därmed rätt till arv när din mor går bort trots att du inte är bosatt i Sverige.

Hoppas detta gav svar på fråga. Har du ytterligare frågor är det bara att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar

Axel HelgessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning