Arv: en bröstarvinge och 2 särkullbarn som avstått från arv tidigare

FRÅGA
När mamma dog gick basbeloppsregeln in till förmån för min pappa. 3 särkullbarn finns varav 2 avsagt arv. Nu har min pappa gått bort hur skriver jag hans bouppteckning? Man börjar från mammas dom jag förstått.?Önskar förklaring o exempel. Tack
SVAR

Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken (fortsättningsvis ÄB) så har den efterlevande maken rätt till arv. 2 särkullbarn har avsagt sin rätt till arvet från mamman i det här fallet, i enlighet med 3 kap 9§ ÄB. Om ett särkullbarn avsagt sin rätt till arv i enlighet med 3 kap 9§ ÄB så har denne rätt att ärva i enlighet med 3 kap 2 § ÄB. Av 3 kap 2 § ÄB framgår att hälften av den efterlevandes makes bo ska tillfalla de arvsberättigade efter den först avlidna (alltså din mamma i det här fallet). Huvudregeln är en hälftendelning, men en annan kvotdel kan följs av att det t.ex. finns enskild egendom som endast ska tillfalla din pappas kvarlåtenskap, jmf. 3 kap 2 § 3st. ÄB I praktiken krävs då att man beräknar barnens kvotdel när mamman avled. Det innebär att eftersom det verkar vara så att det finns fyra barn (du och 3 särkullbarn) då hade ni vardera rätt till 1/4 av er mammas kvarlåtenskap.

Exempel: 100 i kvarlåtenskap. Vardera barn har rätt till 1/4

100 x (1/4) = 25

Varje barn har då rätt till 25. Ett särkullbarn fick ut sitt arv direkt, vilket innebär att 75 återstår. Det innebär då att den kvarlåtenskapen som ges vidare till den efterlevande maken är 75. Barnens kvotdel i detta blir 75/25 = 1/3. Ni har alltså rätt till en tredjedel.

Det är här 3 kap 9§ ÄB kommer in som stadgar att ni har rätt till hälften av den sist avlidna makens kvarlåtenskap som utgångspunkt, detta beror på bodelningen. Det krävs dock att man även här gör en beräkning. Det man gör är att man tar den först avlidnes kvarlåtenskap (mamman) och kollar hur stor del den är av den efterlevandes kvarlåtenskap (pappan).

Exempel: avlidne makes kvarlåtenskap 75, efterlevande makes kvarlåtenskap vid tidpunkten för den avlidnes död = 150

75/ (75+150) = 75/225 = 1/3

Det innebär att när er pappa avled, så är 1/3 av hans kvarlåtenskap att hänföras till mammans arv. Du och de två särkullbarnen har rätt till en 1/3 av pappans kvarlåtenskap och den kvarlåtenskapen ska då delas lika mellan er, alltså 1/3. Resterande del av kvarlåtenskapen ska fördelas enligt den legala arvsordningen, om du är den enda bröstarvingen har du då rätt till resterande 2/3 av pappans kvarlåtenskap.

Exemepel: pappans kvarlåtenskap vid sin egen död = 450

450/ 3 = 150 (det är den summan som tillhör mammans arv)

150/ 3 = 50 (det som tillfaller varje barn)

450 -150 = 300 (pappans arv, som tillfaller bröstarvingar)

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka tid med en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1005)
2020-10-17 Bostadsrättsföreningen vill ha bevis på att jag äger lägenheten
2020-10-02 Vilka ska kallas till bouppteckningen?
2020-09-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-09-30 Kan man se om någon har fått ett arv?

Alla besvarade frågor (85143)