Arv - efterarv och förkovran

Vad gäller den dag jag avlider? Min man dog 2001, vi hade inga gemensamma barn, hans 2 söner avstod sin arvslott till förmån för mig. Min fråga gäller VAD skall de två sönerna ärva? - vad som fanns i boet då deras far avled eller vad som finns i boet när jag avlider? Har två egna barn födda innan mitt giftermål med han som avled 2001 och jag har efter hans död blivit ägare till fastighet via gåva.

Lawline svarar

Hej!

Svaret på dina frågor hittar vi i ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637 .

Din avlidna mans två söner klassas som särkullbarn och eftersom de avstod från från sin arvslott vid mannens bortgång enligt 3:1, 9 ÄB har de rätt till efterarv vid din bortgång enligt 3:2 ÄB.

Rätten till efterarv innebär i ditt fall att de två sönerna kommer att erhålla en kvotdel av din kvarlåtenskap när du går bort som räknas fram vid tidpunkten för din mans bortgång. Denna kvotdel är något som du inte kan testamentera bort och är som huvudregel hälften av den efterlevande makens bo enligt 3:2 ÄB.

Vad gäller fastigheten som du har kommit i besittning genom gåva kommer den värdeökningen tillfalla dina arvingar enligt 3:4 ÄB. Det är alltså inte en värdeökning som sönerna efter din man kommer att kunna ta del av.

Jag hoppas detta hjälpte.

Med vänlig hälsning,

Elias KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000