Arv efter skilsmässa vid dödsfall

FRÅGA
Om en maka lämnar in en begäran om äktenskapsskillnad men att det inte hinner gå i laga kraft på grund av dödsfall, Vad innebär detta vid ett eventuellt arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler beträffande arv behandlas i ärvdabalken (ÄB).

Enligt 3:10 ÄB gäller inte ÄB:s tredje kapitel om mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död. Detta innebär att ÄB:s andra kapitel tillämpas istället. Med andra ord försvinner efterlevande makes arvsrätt.

Detta i sin tur innebär att de vanliga arvsreglerna blir tillämpliga, vilket betyder att det först och främst är bröstarvingar som ska ta del av av arvlåtarens kvarlåtenskap, se ÄB 2:1. Har arvlåtarens barn dött ska dennes barn ta del av arvet istället. Dessa nämnda personer utgör den första arvsklassen.

Är första arvsklassen helt tom är det istället andra arvsklassen som ska ta del av arvet, vilka är den avlidnes föräldrar och/eller syskon. Är även andra arvsklassen tom är det tredje arvsklassen som ska ta del av arvet, vilka är den avlidnes mor- och farföräldrar samt morbror, moster, farbror eller faster.

Vidare bör nämnas att bestämmelserna om bodelning på grund av skilsmässa ska tillämpas först, se 9:11 äktenskapsbalken (ÄktB). Kvarlåtenskapen, det vill säga den avlidnes halva av nettogiftorättsgodset i boet efter bodelningen och enskilda egendom, övergår till arvsberättigad enligt 2 kap. ÄB genom arvskiftet istället för till efterlevande make.

Hoppas du är nöjd med svaret, har du fler funderingar är det bara att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88404)