Arv efter sambo

FRÅGA
Hej, min mor och jag äger en bostad tillsammans. Hon har en sambo som hon bor med på en annan adress. Kommer hanärva hälften av hennes hälft av väran bostad vid oväntat dödsfall av min mor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ekonomiska förhållanden mellan sambor regleras huvudsakligen i sambolagen. Gällande sambor föreligger inte någon legal arvsrätt, vilket innebär att sambor inte ärver efter varandra. Den möjlighet som finns för sambor att ärva efter varandra är att upprätta ett testamente. Du har i din fråga inte angett om din mor har upprättat ett testamente. Jag kommer därav utgå i från att det inte har upprättats ett testamente.

När ett samboförhållande upphör till följd av att ena parten går bort sker en bodelning på samma vis som efter en upplösning av ett äktenskap genom dödsfall. Bodelningen regleras i 8 § sambolagen. En förutsättning för att en bodelning ska komma till stånd är att den efterlevande sambon begär detta. Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Av 8 § sambolagen framgår det att samboegendomen ska fördelas mellan samborna under bodelningen.

Vad som utgör samboegendom regleras i 3 § sambolagen som säger att sambors gemensamma bostad utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det spelar ingen roll vem av parterna som har betalat egendomen. Definitionen av gemensam bostad återfinns i 5 § sambolagen där det centrala är att bostaden ska vara avsedd som sambornas gemensamma hem och att egendomen ska innehas huvudsakligen för detta ändamål.

Av din fråga framkommer det att du och din mor köpte bostaden tillsamman samt att hon och hennes sambo bor på en annan adress. Att ni köpte bostaden tillsammans samt att din mor och hennes sambo inte bor i bostaden talar för att din mor inte köpte den för gemensam användning med sin sambo. Om din mor köpte bostaden före inledandet av deras förhållande så är det ytterligare ett starkt skäl som talar mot att bostaden ska räknas som samboegendom. Eftersom bostaden enligt min bedömning inte torde räknas som samboegendom kommer den inte ingå i bodelningen, vilket i sin tur innebär att hennes andel inte skulle fördelas mellan din moder och hennes sambo vid en bodelning.

Med vänliga hälsningar,

Christian Postolovski
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2967)
2021-07-31 Bil utgör inte samboegendom - ej föremål för bodelning
2021-07-31 Bodelning av samboegendom
2021-07-31 Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?
2021-07-31 Vad ska ingå i ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (94587)