Arv efter sambo

Ej gifta eller förlovade.

Min mor lät en man flytta in till sig för 25 år sedan .Nu dog han.

Vilka rättigheter har hans barn till min mors hus/ägodelar.

Endast bilen stod på honom.

( dom skrev under båda ett dokument om orört bo tills båda var borta)

oerhört tacksam för svar.


Lawline svarar

Hej!

Först och främst vill jag börja med att beklaga sorgen.


Då din fråga rör arv vid samboförhållande finns de aktuella reglerna i sambolagen och ärvdabalken, som du hittar här SamboL och ÄB.


Sambor har enligt ärvdabalken ingen självständig arvsrätt efter varandra. Det har däremot dennes barn då de är bröstarvingar, ÄB 2:1.


Vad som ska ingå i kvarlåtenskapen efter avliden sambo beror på om bodelning sker eller inte. Om bodelning ska förrättas avgör efterlevande sambo, 18§ SamboL. Dödsboet efter sambon har ingen möjlighet att begära bodelning. Sambons bröstarvningar kommer om bodelning inte sker ärva det som sambon ägde.


I sambolagen finns dessutom den så kallade “lilla basbeloppsregeln” som innebär att man har rätt att så länge det räcker få ut egendom till ett värde av två basbelopp, vilket år 2016 motsvarar 88 600:-, 18§ SamboL.


Om bodelning sker ska samboegendomen delas mellan samborna, 8§ SamboL. Samboegendom är som huvudregel det som har förvärvats för gemensam användning, 3§ SamboL.


Din mor har alltså ingen självständig arvsrätt efter sin sambo. Vilket däremot hans barn har, ÄB 2:1.


Om bodelning ska ske bestämmer din mor, då det endast är hon som kan begära att bodelning genomförs, 18§ SamboL. Om bodelning inte genomförs kommer sambons barn att ärva det han ägde. Som jag förstår din fråga äger din mor huset varför sambons barn inte kommer att ärva det och inte heller hennes ägodelar. Om din mor vill begära bodelning ska hon göra det senast vid bouppteckningen efter sambon, 8§ SamboL. Din mor har i en bodelning rätt att få egendom som motsvarar ett belopp av två prisbasbelopp, i år 88 600:-, 18§ SamboL.


Vid en bodelning ska samboegendomen, vilket som huvudregel är det som köpts för gemensam användning (3§ SamboL), delas mellan samborna, 8§ SamboL. Sambornas delar av egendomen räknas sedan ut och fördelas,12-14 §§ SamboL.

Vad gäller det dokument som din mor och hennes sambo har skrivit gäller att det måste uppfylla kraven för testamente för att bli bindande i denna situation. Kraven som ett testamente måste uppfylla är bland annat att det måste vara skriftligt, att det måste vara underskrivet av två vittnen, testatorn måste skriva under testamentet då vittnena är närvarande och vittnena måste förstå att det är ett testamente de bevittnar, 10:1 ÄB. Även om testamentet är korrekt gäller att barn har rätt att i vart fall få ut hälften av sin arvslott, sin så kallade laglott, då förälder avlider, 7:1, 7:3 ÄB. Denna rätt kan man alltså inte kränka genom testamente. Inte heller kan sambonsbarn avstå sin laglott för att få ut denna senare i så kallat efterarv, denna möjlighet finns endast då det gäller makar och inte sambor, 3:9 ÄB.Hoppas att detta gav svar på din fråga och tack för att du vänder dig till lawline


MVH

Lisa AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning