Arv efter sambo

När min mor dog fick vår far sitta i orubbat bo, de ägde tillsammans ett hus.nu är han sambo med en kvinna i ett annat hus han köpt.De har en verksamhet ihop.vad händer med det orubbade boet? Vad händer om vår far dör före sambon?vad händer om hon avlider först?även hon har vuxna barn?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När ena sambon dör, så upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efter dödsfallet kan en sambo påkalla bodelning. Bodelning mellan sambor är en rättighet, och inte som mellan makar, en skyldighet. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill en sambo att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 §).

Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att samborna gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som samborna själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom.

Den efterlevande sambon har ingen arvsrätt efter den avlidna sambon. Det innebär att tillgångarna som den framlidna sambon har, kommer i första hand att fördelas på sambons bröstarvingar (barn, barnbarn osv.). Barnen tillhör den första arvsklassen och ärver efter sina föräldrars död (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om inga barn finns är det föräldrarna som ärver. Om någon av föräldrarna inte är vid livet, ärver syskonen (2 kap. 2 §). I sista hand ärver mor- och farföräldrar. Om inte dessa lever, träder deras barn, dina mostrar, morbröder, fastrar och farbröder in (2 kap. 3 §).

Till sist så medför detta om din far skulle avlida, så kan bodelning ske om den efterlevande sambon begär det. I annat fall behåller samborna det de äger. Den förmögenhet som din far har kommer inte att tillfalla hans sambo (om de inte upprättat ett testamente till förmån för varandra). Arvet som din far fått från din mor innehar han med fri förfoganderätt, vilket innebär att han får använda tillgångarna i princip som han vill, men han får inte testamentera bort dessa. Hans förmögenhet, som inbegriper din mors förmögenhet, kommer i första hand fördelas på bröstarvingarna. Om din fars sambo skulle avlida, kommer hennes tillgångar att fördelas på hennes bröstarvingar.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”