Arv efter sambo

2015-02-08 i Sambo
FRÅGA
När min mor dog fick vår far sitta i orubbat bo, de ägde tillsammans ett hus.nu är han sambo med en kvinna i ett annat hus han köpt.De har en verksamhet ihop.vad händer med det orubbade boet? Vad händer om vår far dör före sambon?vad händer om hon avlider först?även hon har vuxna barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När ena sambon dör, så upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efter dödsfallet kan en sambo påkalla bodelning. Bodelning mellan sambor är en rättighet, och inte som mellan makar, en skyldighet. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill en sambo att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 §).

Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att samborna gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som samborna själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom.

Den efterlevande sambon har ingen arvsrätt efter den avlidna sambon. Det innebär att tillgångarna som den framlidna sambon har, kommer i första hand att fördelas på sambons bröstarvingar (barn, barnbarn osv.). Barnen tillhör den första arvsklassen och ärver efter sina föräldrars död (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om inga barn finns är det föräldrarna som ärver. Om någon av föräldrarna inte är vid livet, ärver syskonen (2 kap. 2 §). I sista hand ärver mor- och farföräldrar. Om inte dessa lever, träder deras barn, dina mostrar, morbröder, fastrar och farbröder in (2 kap. 3 §).

Till sist så medför detta om din far skulle avlida, så kan bodelning ske om den efterlevande sambon begär det. I annat fall behåller samborna det de äger. Den förmögenhet som din far har kommer inte att tillfalla hans sambo (om de inte upprättat ett testamente till förmån för varandra). Arvet som din far fått från din mor innehar han med fri förfoganderätt, vilket innebär att han får använda tillgångarna i princip som han vill, men han får inte testamentera bort dessa. Hans förmögenhet, som inbegriper din mors förmögenhet, kommer i första hand fördelas på bröstarvingarna. Om din fars sambo skulle avlida, kommer hennes tillgångar att fördelas på hennes bröstarvingar.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81835)