Arv efter omgift avliden

FRÅGA
Min far som jag sällan hade kontakt med dog för 3 år sedan. Jag har inte fått någon som helst information om eventuellt arv sen dess. Nya frun har sagt till min halvbror som är boende i Finland att han inte ska komma och söka några tillgångar för där finns inga. Jag tycker det är underligt och undrar om detta är rätt? Andra frågan är om min fars eventuella tillgångar delas mellan oss halvsyskon, vi är 3 st. Vid hennes frånfälle. Bara en dotter är min fars egna barn med den nya frun.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!


När två makar dör skall det ju först förrättas bodelning enligt 9-10 kap. Äktenskapsbalken (här). I korthet innebär detta att all makarnas egendom som inte är enskild (och enskild egendom kan bara finnas exempelvis om man fått en gåva eller ett arv med sådant förbehåll) läggs ihop och delas. Innan ihopläggningen skall varje makes skulder dras från respektive persons egendom. Om det är så att din far hade högre skulder än egendom, kan det vara detta hans fru avser; i så fall fanns det ju mycket riktigt ingenting på hans andel. Detta beror dock naturligtvis helt på hur mycket egendom och skulder din far verkligen hade.

Bodelningen sker naturligtvis mellan din fars fru och er som är arvingar (9 kap. 5 § Äktenskapsbalken), och ni kan begära bodelningsförrättare hos rätten om ni inte kan komma överens om bodelningen. Detta kan vara en bra idé.

När det gäller din andra fråga, är det naturligtvis så att arvet (enligt lagen) skall delas lika mellan din fars bröstarvingar. Bröstarvingar är alla hans barn. Om det inte finns ett testamente skall alla ni som inte är barn till den nya frun ha rätt att kräva ut ert arv redan nu (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Den som är dotter även till den nya frun får dock vänta på sitt eventuella arv, men kommer ju att få ut det senare eftersom det går via modern.

Lycka till, och hoppas att svaret är till någon hjälp! Om du undrar något mer är det bara att återkomma.

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (826)
2020-07-05 Gåvor och testamente - generellt
2020-07-02 Vad kan man göra för att sitta kvar i orubbat bo vid makes bortgång när det finns särkullbarn?
2020-06-30 Vad händer med uppskov vid försäljning av bostad om man avlider?
2020-06-30 Vad händer då dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna?

Alla besvarade frågor (81708)