Arv efter makar när det saknas bröstarvingar

Vem ärver efter den sist avlidne i ett gift par med en gemensam son, numera avliden. Sonen hade varken fru eller barn. Vem ärver slutligen änkan? Hennes syskon/syskonbarn bara eller båda makarnas syskon/syskonbarn?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). 

Fördelning av arv efter en efterlevande make 

När den som avlider är gift ska en bodelning ske innan arvet fördelas (23 kap. 1 § ÄB). Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ingår makarnas s.k. giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan vara enskild genom t.ex. äktenskapsförord eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Giftorättsgodset ska delas på hälften mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). 

De tillgångar som den avlidne tillräknas efter bodelning tillfaller den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Finns det arvingar till den först avlidna maken vid den efterlevande makens död ska hälften av den efterlevande makens tillgångar ärvas av dessa (3 kap. 2 § ÄB). 

Till exempel: 

A och B är gifta. A avlider. Efter bodelning har A 100 000 kr i tillgångar och B 100 000 kr. B kommer då ärva 100 000 kr från A. När B går bort har denne tillgångar på 500 000 kr. Hälften av tillgångarna, 250 000 kr, kommer då att ärvas av A:s arvingar och andra hälften kommer B:s arvingar att få. 

Arvsordningen

Vem som ärver framgår av 2 kap. ÄB. Arvtagare är uppdelade i tre arvsklasser. I första hand ärver bröstarvingar till den avlidne (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar är barn till den avlidne. I din fråga är sonen är avliden och efterlämnade inga barn. Andra arvsklassen blir då istället relevant. 

I andra arvsklassen ingår den avlidnes föräldrar och syskon. I första hand ärver den avlidnes föräldrar, men om någon av föräldrarna är död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott (2 kap. 2 § ÄB). Har något av syskonen avlidit träder deras barn in och ärver. 

Lever varken arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar ärver far- och morföräldrar (2 kap. 3 § första stycket ÄB). Om någon av far- och morföräldrarna avlidit ärver istället dennes barn (d.v.s. arvlåtarens faster, morbror, farbror). 

Finns inga arvingar i någon av arvsklasserna tillfaller arvet den Allmänna arvsfonden. 

Sammanfattning

Vid den sist avlidne makens död kommer båda makarnas arvingar ärva. Är de avlidna makarnas föräldrar inte i livet kommer syskonen istället att ärva. Är i sin tur makarnas syskon inte i livet ärver syskonens barn. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.  

Med vänlig hälsning, 

Sofia DanielssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000