Arv efter kvarlevande make

2016-12-27 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min frus mor dog för 12 år sedan. Sedan gifte hennas far om sig för 10 år sedan. Han har inte några barn i det nya äktenskapet. Min frus föräldrar drev en firma tillsammans, han hade 95 % av aktierna. De ägde varsin obebyggd tomt. De hade även en gemensam villa. Några funderingar jag har.1. I samband med bouppteckningen så övertog de tre barnen firman. Vet ej om det var i form av en gåva eller ett förskott på arvet. Vilken skillnad blir det när han avlider?2. När hennas far gifte om sig så hade han tillgångar på ca 4 miljoner och hans nya fru hade 200 000 i tillgångar. Hur blir arvet till hans tre barn när han avlider?3. Kan han juridiskt ha gett bort sina tillgångar till sin nya fru?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för arv regleras i Ärvdabalken (ÄB) (här).

När en make avlider ska kvarlåtenskapen (tillgångarna som finns kvar) tillfalla den make som lever kvar, i det här fallet din frus far och detta regleras i 3 kap. 1 § ÄB (här). Bröstarvingarna ärver sedan sin mors tillgångar vid faderns bortgång.

Huvudregeln gällande gåvor till barn är att det ska ses som ett förskott på arv om inget annat sägs enligt 6 kap. 1 § ÄB (här), detta blir ett förskott på arvet efter fadern. Förskottet regleras sedan efter faderns död genom avräkning på barnens laglott enligt 7 kap. 2 § ÄB (här). Är det så att arvingarna har ärvt lika mycket, då du skriver att det var alla tre barnen som fick överta firman blir det ingen skillnad vid fördelning av faderns arv.

När fadern avlider ska arvet fördelas till hans bröstarvingar (barn), alltså i det här fallet din fru och hennes syskon. Först fördelas den först avlidnes kvarlåtenskap och sedan faderns tillgångar. I och med att fadern är omgift gäller även 3 kap. 1 § ÄB (här) den nya frun och då får man kolla på andra meningen i paragrafen som stadgar att om det finns bröstarvingar till den avlidne (fadern i det här fallet) som inte är den kvarlevande makens bröstarvingar (den nya fruns barn) ska barnen få ut sin laglott om inte de väljer att ge den nya frun tillgångarna tills hon dör.

Enligt 2 kap. 1 § ÄB (här) ska tillgångar fördelas lika mellan bröstarvingar. Detta kallas deras arvslott. Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott, som är häften av arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB (här).

Sammanfattningsvis, att barnen får bolaget räknas som huvudregel som förskott på arv men man får kolla vid gåvan om det finns något speciellt skrivet. Arvet för barnen blir åtminstone varsin laglott av den egendom som finns vid faderns bortgång, om inte barnen väljer att ta ut detta när faderns nya fru avlider. Det finns det inga regler vad fadern får göra med sina pengar när han är i livet, men får han inte testamentera bort hela sin egendom vid ett dödsfall då barnen ska få sin laglott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (419)
2021-01-19 Ärver arvingarna skulder?
2021-01-14 Laglott och testamente
2021-01-10 Vem ärver mig?
2021-01-06 Får min mor sälja sin fastighet när vi har arvsrätten efter våran fader?

Alla besvarade frågor (88432)