Arv efter föräldrar

2016-06-06 i Efterarv
FRÅGA
Jag har en helsyster samt en halvbror på min fars sida. Vår mor gick bort för ett par år sedan.När vår far avlider, hur ska vi fördela arvet? Som jag förstått det skall hälften av arvet delas på 2 och den andra halvan (efter min far) delas på 3?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsfrågor som denna regleras av ärvdabalken (se lagen här) (förkortas ÄB).

Som jag uppfattar det av frågan var det er far som ärvde när er mor gick bort. Det innebär att du och din helsyster har rätt till etterarv efter er mor. Hälften av det som er far lämnar efter sig ska fördelas mellan dig och din syster, detta utgör alltså arvet från er mor (se 3 kap 2 § ÄB). Den andra halvan utgör arv efter er far och eftersom att han har tre barn ska den halvan delas lika mellan er tre. Du har alltså förstått det hela rätt!

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (761)
2021-02-28 Efterlevande makes arvsrätt med fri förfoganderätt
2021-02-27 Efterlevande makes arv
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv

Alla besvarade frågor (89990)