Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn

2021-08-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Min morbror har just avlidit . Han hade inga barn och hans fru dog för åtta år sedan. Ingen bodelning gjordes när hans fru dog. Hennes närmaste släktingar var syskonbarn. Även för min morbror var det syskonbarn som var närmaste släktingar.Morbrodern har testamenterat hela sin egendom till mig och ett av hans hustrus syskonbarn. Jag har fått uppfattningen att faktumet att inte hans makas egendom skiftades efter hon dött komplicerar det hela och att det inte går att gå direkt på testamentets innehåll. Juristen vi talat med menar att syskonbarn på både min morbrors och hans frus sida kan få del i arvet. Har jag förstått detta rätt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har förstått det helt rätt! Om föräldrarna är döda och det inte finns barn/barnbarn så kommer arvet tillfalla syskonen om personen som avlider inte har testamenterat bort sin egendom. Det är bara bröstarvingar till den avlidne som har laglig rätt att kräva en del av arvet, barnets laglott. När det gäller syskon finns inte någon rätt till laglott.

Din morbror hade därför all rätt att testamentera hela sin egendom till dig och ett av hans hustrus syskonbarn.

Det är inte ovanligt att egendomen inte skiftas efter ena makens död och det kan ställa till problem då det kan bli osäkerheter kring vad den avlidne ägde och liknande vilket är viktigt att veta när kvarlåtenskapen ska värderas. Det är nämligen utifrån den samlade bedömningen som fördelningen av arvet sedan görs. Man vill alltså separera eventuell egendom som var hans frus enskilda egendom samt se hur stor del av kvarlåtenskapen från de båda som ska gå till hennes sida. För att det ska bli rätt för alla väntar man därför med att dela ut vad vissa har rätt till enligt testamentet på samma sätt som man väntar med att dela ut arvet till barn efter att båda föräldrarna för att se vad kvarlåtenskapen är.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (670)
2021-10-19 Allmänt om arvsskifte
2021-10-11 Styvmors syster tar egendom ur dödsboet - vad gäller?
2021-10-01 Behöver jag jämka för att få laglott?
2021-09-29 Kan skulder ärvas?

Alla besvarade frågor (96487)