Arv efter förälder som levt i samboförhållande

2015-12-21 i Sambo
FRÅGA
Hej!Hur ärver ett barn, vars gemensamma föräldrar lever som sambor? Om pappan dör, vad händer med pappans egendom då? Kan hans egendom flyttas över till mamman, trots att de är sambor?Hälsningar, Ida
SVAR

Hej Ida, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då en person i ett samboförhållande avlider upphör samboförhållande enligt 2 § SamboL (Sambolag). En bouppteckning över den gemensamma egendomen (samboegendomen) ska göras och om den efterlevande sambon begär att samboegendomen ska fördelas genom bodelning ska detta ske. Rätten att begära bodelning gäller till förmån för den efterlevande sambon, 18 § SamboL. Om den efterlevande sambon vill att en bodelning ska ske måste en begäran om att bodelning ska göras framställas senast då bouppteckningen efter det att sambon avlidit genomförs, 8 § SamboL. I samboegendomen, vilken ska fördelas vid bodelningen, ingår sambors gemensam bostad och bohag enligt 3 och 4 §§ SamboL. Samboegendom är den egendom som är förvärvad i syfte att användas gemensamt av samborna.

När bodelningen är förrättad ska arvskifte ske och viktigt att poängtera här är att sambos inte ärver varandra. De tillgångar som har tillkommit dödsboet genom bodelningen ska i första hand fördelas på dennes bröstarvingar (barn och barnbarn) enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalk.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (451)
2020-09-14 Kan min sambos barn tvinga mig flytta från hans hus om han dör?
2020-09-09 Vem ärver min gåva, sambo eller mina barn?
2020-09-09 Har syskon till avliden sambo rätt att ärva samboegendom?
2020-08-31 Hur går arv till om det finns en sambo?

Alla besvarade frågor (84133)