Arv efter farbror

Min farbror gick bort nyligen.

Han var gift med en kvinna som hade ett barn. Han hade inga egna barn.

I hans testamente har hans särkullbarn fått hela arvet.

Innebär det att jag som hans brorsbarn inte kan ha några krav på dödsboet vid en bouppteckning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du har rätt till något arv efter din farbror.

Jämkning av testamente

Det korta svaret är nej, du har inte någon möjlighet att ställa krav på dödsboet. Bröstarvingar kan jämka testamenten för att få sina laglotter (hälften av deras arvslott), 7 kap. 1 och 3 § Ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar är avkomlingar till din farbror, barn, barnbarn eller barnbarnsbarn etc., 2 kap. 1 § ÄB. Syskonbarn, som du är, räknas inte som bröstarvinge och du kan därför inte jämka testamentet. Du har inte någon rätt till laglott eller arvslott då testamentet gett hela arvet till din farbrors särkullbarn.

Klander av testamente

Om det skulle vara något formfel i testamentet, eller det skulle framkomma att din farbror inte var vid sina sinnens fulla bruk alternativt blev påverkad att skriva testamentet enligt 13 kap. ÄB så kan du klandra testamentet. Detta ska du göra genom att väcka klandertalan inom sex månader efter det att du delgavs testamentet genom att du fick en bestyrkt kopia av testamentet, 14 kap. 4-5 § ÄB. Om du inte klandrar inom denna tid är din rätt till talan förlorad.

Om du klandrar och det visar sig att testamentet är ogiltigt får du hela arvet från din farbror. Men om det visar sig att allt gått rätt till så går allt till särkullbarnet.

Sammanfattning och råd

Förmodligen, om det inte föreligger grund för ogiltighet, har du alltså ingen rätt till arvet. Testamentet bör gälla.

Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta, om det blir problem med barnets pappa till exempel, kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.

Hoppas att du fått hjälp av mitt svar!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin

Sanna WetterinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning