Arv efter att en efterlevande make dör och betydelsen av giftorätt när den första maken avlider

Fall: Hur ärver vi moster?

Moster (änka o utan barn) har gott bort.

Hon ärvde sin man ( morbror utan barn) som gick bort för 10 år sedan.

Vad jag förstår så hade hon 'nyttjanderätt' på den ärvda delen som hans syskonbarn nu har arvsrätt till.

Frågan blir då.. Hade moster någon slags giftorätt till hälften el dyl av det dom ägde tillsammans vid morbrors bortgång.

Paret var gifta - testamenten finns ej.

2 systrar till moster lever.

2 syskon är avlidna - där finns 2 +2 syskonbarn.

Varmt tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga.

Som jag har förstått det frågar ni dels hur arvet efter er morbror ska fördelas nu när er moster har dött, dels hur resten av arvet efter er moster ska fördelas.

Det finns tre delar på problemet av hur arvet efter er moster och morbror ska fördelas:

1. Det som hände efter att er morbror dog men före er moster ärvde hans egendom.

2. Det som hände när er moster ärvde er morbrors egendom.

3. Det som händer nu när er moster dog.

För att svara på er fråga ska jag i det följande förklara vad som gäller i de tre olika delarna, en efter en. Därefter kommer jag att sammanfatta det jag har sagt.

Bodelningen efter er morbrors död

Jag ska nu förklara vad som hände efter att er morbror dog men före hans arv gick till er moster. Det är här som det ni nämner om giftorätt blir relevant.

I ett äktenskap finns nämligen två olika typer av egendom. Den ena kallas ”giftorättsgods” och är som utgångspunkt allt som makarna äger. Den egendom som av någon anledning inte är giftorättsgods kallas för ”enskild egendom”, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (hädanefter förkortad ÄktB).

När er morbror dog upplöstes äktenskapet med er moster (1 kap. 5 § ÄktB). Då ska er mosters och morbrors giftorättsgods fördelas mellan dem, vilket kallas för ”bodelning” (9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). En bodelning leder ofta till att makarnas giftorättsgods ungefär delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Resultatet kan dock variera beroende på vad och hur mycket makarna ägde. I vissa fall sker ingen bodelning, men som jag förstår det från er fråga är inget sådant fall aktuellt för er.

Det jag nu har sagt innebär att när er morbror dog delades både hans och er mosters egendom i princip lika. Denna fördelning är vad giftorätten leder till. Arvet efter er morbror kommer att bestämmas utifrån vad han äger efter denna likadelning.

Arvet efter er morbror

Nu ska jag förklara vad som sedan hände efter att er mosters och morbrors egendom hade fördelats genom bodelningen.

Eftersom er morbror inte hade några barn ärvde er moster all hans egendom, se 3 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (hädanefter förkortad ÄB). Det som er moster då ärvde innehade hon med ”fri förfoganderätt”, vilket bara betyder att hon inte kunde testamentera bort det som hon ärvde (se 3 kap. 2 § ÄB). Er moster ägde därför den egendom som hon fick i arv efter er morbror.

Fördelningen av arvet efter er moster

Jag ska nu förklara den tredje delen av problemet, det vill säga vad som händer när er moster dör.

Som jag förstår det har er morbrors syskon avlidit. Då går arvet efter honom till hans syskons barn (se 3 kap. 2 § ÄB). Vad hans syskons barn faktiskt ärver är dock inte exakt den egendom som er moster ärvde, utan en kvotdel av er mosters förmögenhet. Beroende på vad som har hänt efter att er morbror dog kan arvet till er morbrors syskons barn också variera.

Resten av arvet efter er moster går till era föräldrar, se 2 kap. 2 § ÄB.

Om någon eller båda av hennes föräldrar har avlidit går dock arvet istället till er mosters syskon (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Som jag förstår det från er fråga hade er moster två levande och två döda syskon. Den del av er mosters arv som skulle ha gått till de avlidna syskonen kommer då istället att gå till hennes avlidna syskons barn. Hur stor del varje syskon eller syskons barn kommer att få efter er moster varierar dock beroende på om de syskon som ni har angett är hel- eller halvsyskon (se 2 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

Sammanfattning

Arvet efter er moster ska fördelas så att det hon ärvde efter er morbror går till hans arvingar. Resten av arvet efter er moster ska gå till hennes föräldrar. Om hennes föräldrar har avlidit ska resten av hennes arv istället gå till hennes syskon. De avlidna syskonens del av arvet efter er moster går till deras barn.

Er moster hade giftorätt i sin makes egendom, vilket bara betyder att deras egendom skulle delas lika när er morbror dog. Det är dock en annan fråga från vem som ska ha arvet efter er morbror.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga! Behöver ni vidare hjälp med arvet efter er moster är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning