Arv av samägd egendom

FRÅGA
HejJag och min sambo har en fundering angående arv av vår gemensamma kolonistuga (vi äger den tillsammans). Vår önskan är att vid ett dödsfall ska den andre ärva kolonistugan och att ingen av våra anhöriga ska kunna göra anspråk på denna. För annan egendom vill vi att den lagstadgade arvsordningen följs. Hur gör vi för att lösa detta?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga!

Eftersom att ni är sambor ärver ni endast varandra gällande samboegendom. Till denna egendom räknas gemensam bostad och gemensamt bohag, med andra ord er bostad där ni bor tillsammans. En kolonistuga faller inte under samboegendom och ni kommer därför inte ärva varandra i egenskap av sambor. Det är istället Lag (1904:48) om samäganderätt som gäller. Enligt 1 § får ni hälften var av kolonistugan, jag förstår det som att ni inte har avtalat om något annat förhållande. I händelse av att någon av er dör skulle alltså hälften av fastigheten ingå i dödsboet. Eftersom att ni som sambor inte ärver varandra råder jag er till att skriva ett testamente för att säkerställa att den andre får kolonistugan. Var och en är fri att testamentera bort sin kvarlåtenskap och ni kan därför testamentera er respektive del av kolonistugan till den andre. Tänk dock på att om ni har bröstarvingar (barn, barnbarn osv) så har de rätt till sin laglott, dvs hälften av vad de skulle ha fått om något testamente inte existerade. All egendom som ni inte testamenterat om kommer att fördelas enligt den lagstadgade arvsordningen.

Jag hoppas att detta svarade på er fråga och vänd er gärna till Lawline igen om ni har ytterligare funderingar.

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (873)
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?
2020-11-17 Arv och testamentsrätt
2020-11-09 Vem är betalningsansvarig för en avliden persons räkningar?

Alla besvarade frågor (86391)