Arv av enskild egendom

2017-06-05 i Efterarv
FRÅGA
Vi är gifta och har skrivit äktenskapsförord att allt är enskild egendom nu och i framtiden. Jag har barn sen tidigare och min man en syster. Vad händer med arv om min man dör före mig, och om jag dör före honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en make dör kommer en bodelning ske enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄB), (här). I bodelningen ska endast makarnas giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att då du och din make endast har enskild egendom och inget giftorättsgods kommer bodelningen inte fördela någon egendom mellan er. Frågan blir nu hur arvet efter er ska fördelas, vilket är reglerat i ärvdabalken (ÄB) (här). Enligt 3 kap. 1 § ÄB ärver makarna som utgångspunkt varandra vid den andre makens dödsfall. Vad som då händer är att om en make dör kommer den andra makan ärva egendomen före den avlidnas barn och andra släktingar. I 3 kap. 2 § ÄB anges det att då den efterlevande maken dör kommer vad som den maken ärvt av den först avlidna maken att fördelas till den först avlidnes arvingar. Detta kallas som efterarv och tanken med detta är bland annat att en make ska inte behöva dela upp ett familjehem för att dela ut egendom till den först avlidnes arvingar. Resterande egendom kommer fördelas till den sist avlidna makens arvingar.

Det finns dock ett relevant undantag på denna arvsrätt då du har barn sen tidigare. Ett sådant så kallat särkullbarn har enligt 3 kap. 1 § ÄB rätt att få ut sin arvslott direkt vid dennes förälders död och behöver därmed inte vänta på att den efterlevande maken går bort.

Sammanfattningsvis ser arvssituationen ut som följande, om du avlider före din make behöver ditt barn sen tidigare avstå sin arvslott till förmån för den efterlevande maken, enligt 3 kap. 9 § ÄB, för att inte arvslotten ska gå till särkullbarnet direkt vid din död. Gör särkullbarnet det kommer ditt arv först gå till din make och vid din makes död fördelas arvet dels som ett efterarv till dina arvingar och dels som ett arv från din make till hans arvingar.

Om din make avlider först finns inget särkullbarn att beakta vilket innebär att du kommer ärva din makes egendom, vid din död kommer arvet fördelas dels som ett efterarv från din make till hans arvingar, och dels som ett arv från dig till dina arvingar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (793)
2021-08-02 Kan jag testamentera så min makes barn ärver efter mig utan att mitt syskon har rätt till efterarv?
2021-07-29 Hur fördelas efterarvet?
2021-07-29 Särkullbarn som avstår sitt arv till förmån för efterlevande make - efterarvsrätten är en andelsrätt
2021-07-26 Syskons arvsrätt

Alla besvarade frågor (94603)