FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom17/01/2015

Arv av enskild egendom

Skulle vilja ha ett förtydligande. Måste man reg. ett äktenskapsförord för att skriva in enskild egendom i det inbördes testamentet?

Ärver maken enskild egendom eller särkullbarnen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Ett äktenskapsförord är att betrakta som ett avtal mellan dig och din make. Hur ett äktenskapsförord skall se ut och vilket innehåll ett sådant skall ha är upp till er själva. Dock gäller att äktenskapsförordet måste skriftligt undertecknas av er båda och sedan registreras hos skatteverket, se 7 kap. 3 § äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230. Vi på Lawline kan bistå er med hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord. Kostnaden för detta är 995 kr. inklusive moms!

Huvudregeln är att den efterlevande maken ärver den andre maken på grund av dödsfall, se 3 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) https://lagen.nu/1958:637. Särkullbarnet har dock rätten att direkt ärva sin förälder om han/hon så vill! Då din fråga gäller arv av enskild egendom så gäller att den egendomen alltså inte skall ingå i bodelningen och därmed ärver särkullbarnet hela den kvarlåtenskapen. Detta gäller under förutsättning att inget testamente finns och att det enbart finns ett särkullbarn. Finns det flera särkullbarn skall dessa de dela lika på den kvarlåtenskapen!

Med vänlig hälsning,

Anes SabicRådgivare