Arv av en förälders skulder

FRÅGA
Kan man ärva skulder av föräldrar??
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en person avlider bildas det ett dödsbo, som är en juridisk person. Dödsboet upplöses i sin tur genom arvskifte. I ett dödsbo ingår både tillgångar och skulder som den avlidne efterlämnat.

Om tillgångar saknas för att betala skulderna behöver dödsbodelägarna, arvingarna, inte betala dessa. Skulderna betalas enbart med tillgångarna i dödsboet. Då skulderna tillhör dödsboet kan ett barn inte ärva sina föräldrars skulder.

Bestämmelser om den avlidnes skulder och om dödsbo återfinns i Ärvdabalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (812)
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel
2020-05-17 Kan man avsäga sig sitt arv till förmån för en annan arvtagare?

Alla besvarade frågor (80392)