Arv av en förälders skulder

FRÅGA
Kan man ärva skulder av föräldrar??
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en person avlider bildas det ett dödsbo, som är en juridisk person. Dödsboet upplöses i sin tur genom arvskifte. I ett dödsbo ingår både tillgångar och skulder som den avlidne efterlämnat.

Om tillgångar saknas för att betala skulderna behöver dödsbodelägarna, arvingarna, inte betala dessa. Skulderna betalas enbart med tillgångarna i dödsboet. Då skulderna tillhör dödsboet kan ett barn inte ärva sina föräldrars skulder.

Bestämmelser om den avlidnes skulder och om dödsbo återfinns i Ärvdabalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (862)
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?
2020-10-09 Måste en bil värd 25 000 kr säljas, om skulderna i ett dödsbo överstiger tillgångarna med 80 000 kr?

Alla besvarade frågor (85160)