Arv av bostadsrätt till särkullbarn

2015-09-24 i Efterarv
FRÅGA
Hej. Särskullsbarnsfråga igen. Min fru och jag har båda barn från tidigare äktenskap. Vi har nu en bostadsrätt där min fru äger 60 % och jag 40 %. Det vi vill säkerställa är att våra respektive barn ärver i samma proportion oavsett om vilken av oss som avlider först.Vi har idag ett äktenskapsförord där det står att det var och köpt är var och en enskilda egendom och att det inte föreligger någon giftorätt. Vad händer om t ex min fru avlider före mig och hennes barn avstår från att begära sin arvslott? Hur fördelas värdet av bostaden när jag går bort?Blir det någon skillnad om vi upphäver äktenskapsförordet och min frus barn avstår att begära sin laglott?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det framgår av frågan att du verkar veta att enskild egendom betyder att bostadsrätten inte ingår i bodelningen om ni skulle skiljas eller någon av er skulle avlida; alltså behåller till en början varje sida sin andel. Som skall ses strax spelar det egentligen ingen roll vad som stod i äktenskapsförordet så länge barnen avstår från sin arvsrätt, men det kan naturligtvis bli skillnad om de vill begära ut den direkt.

Låt säga att din fru avlider. Efter bodelningen äger hennes dödsbo fortfarande 60 % av bostadsrätten. Barnen avstår dock från sitt arv till förmån för den efterlevande maken, som det formellt heter (3 kap. 9 § Ärvdabalken). Då ärver du till en början all din frus egendom. Uppdelningen av bostadsrätten upphör, och båda delarna "sätts ihop"! Det särkullbarnen har rätt till när du senare avlider är ett visst värde, som beräknas enligt 3 kap. 2 § Ärvdabalken, men inte till några särskilda saker. Man kunde tro att de i första hand skulle ha rätt till det som den först avlidne maken ägde, men så är det alltså inte. Istället kan det t.ex. vara så att den make som dör först har egendom till värdet 500 000 kr och den efterlevande har egendom till värdet 250 000 kr. Inga gemensamma barn finns, men det finns särkullbarn på båda sidor. Den först avlidnes barn avstår från arvet till förmån för den efterlevande maken. De skall, vid dennes död, som huvudregel ärva 500 000/750 000=2/3 av den efterlevande makens egendom då denne dör; alltså den andel av den efterlevande makens egendom som motsvarar den andel som bestod av egendom från den först avlidna makens egendom direkt efter arvet.

Kort sagt är det alltså en viss andel av den efterlevande makens egendom som skall ärvas av särkullbarnen, men inte några bestämda saker. Vem som får vad görs det upp om mellan dödsbodelägarna när den sista maken dör, eller i sista hand av en utsedd så kallas "skiftesman" (som man utser om delägarna inte kan komma överens). Det finns därför inga garantier för att barnen får just en andel av bostadsrätten, även om de kommer att ha rätt att ärva samma "värde" av egendom oavsett vilka saker de får.

Möjligen kan du dock, om frun avlider först, testamentera 60 % av bostadsrätten till särkullbarnen med villkoret att detta skall räknas av på deras "efterarv". Jag tror att detta vore den bästa lösningen!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll