Arv av bostadsrätt, medlemskap i föreningen

2017-03-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Måste man godkännas som medlem i en brf för att kunna äga brf:n ?! Jag tänkte vid ett arvsskifte t.ex? Eller om jag inte godkänns som medlem måste jag sälja bostadsrätten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att din fråga gäller om man kan äga en bostadsrätt utan att vara medlem i föreningen, vid exempelvis ett arvsskifte och vad som händer om man inte godkänns.

Enligt bostadsrättslagen får en ny innehavare endast utöva bostadsrätten om denne antas som medlem av bostadsrättsföreningen. I det anges också att den som en bostadsrätt har övergått (genom t.ex. arv) till inte får vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare (2 kap. 3 § bostadsrättslagen). Det innebär att det finns små möjligheter för föreningen att vägra inträde vid ett arv. Om föreningen trots allt vägrar kan man pröva fallet i domstol.

I bostadsrättslagen regleras också övergång av bostadsrätt genom arv (6 kap. 2 §). Om en förvärvare inte har antagits som medlem, har denne 6 månader på sig att visa att man inte får vägras inträde, om detta är aktuellt. Annars kan lägenheten tvångsförsäljas, till förvärvarens räkning. Det är vanligtvis inte något problem att bli medlem i en bostadsrättsförening, och bostadsrättsföreningen kan alltså inte neka dig endast på grund av att du ärvt lägenheten.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1223)
2021-08-01 Vad krävs för att en styrelse i en ekonomisk förening ska få fatta beslut?
2021-07-31 Behöver man betala andra avgifter efter att man har köpt en bostadsrätt?
2021-07-31 Ofullständig fråga
2021-07-31 Kan en styrelsen i en bostadsrättsförening gå in i lägenheter utan medlemmens tillstånd?

Alla besvarade frågor (94568)