Arv av bostadsrätt, medlemskap i föreningen

Måste man godkännas som medlem i en brf för att kunna äga brf:n ?! Jag tänkte vid ett arvsskifte t.ex? Eller om jag inte godkänns som medlem måste jag sälja bostadsrätten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att din fråga gäller om man kan äga en bostadsrätt utan att vara medlem i föreningen, vid exempelvis ett arvsskifte och vad som händer om man inte godkänns.

Enligt bostadsrättslagen får en ny innehavare endast utöva bostadsrätten om denne antas som medlem av bostadsrättsföreningen. I det anges också att den som en bostadsrätt har övergått (genom t.ex. arv) till inte får vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare (2 kap. 3 § bostadsrättslagen). Det innebär att det finns små möjligheter för föreningen att vägra inträde vid ett arv. Om föreningen trots allt vägrar kan man pröva fallet i domstol.

I bostadsrättslagen regleras också övergång av bostadsrätt genom arv (6 kap. 2 §). Om en förvärvare inte har antagits som medlem, har denne 6 månader på sig att visa att man inte får vägras inträde, om detta är aktuellt. Annars kan lägenheten tvångsförsäljas, till förvärvarens räkning. Det är vanligtvis inte något problem att bli medlem i en bostadsrättsförening, och bostadsrättsföreningen kan alltså inte neka dig endast på grund av att du ärvt lägenheten.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000