Arv, adoption och ogiltighet av adoption

Hej!

Jag har tre frågor:

Jag blev adopterad som vuxen av min mammas nya man. Syftet var, enligt dom, att ifall min mamma skulle gå bort så skulle han få bo kvar i deras hus. Det var anledningen de uppgav. Vid tillfället hade jag förlossningsdepression efter en svår förlossning med mitt första barn och tyckte inte att jag hade full kontroll på saker och ting.

På grund av olika skäl har jag inte haft någon kontakt med varken min mamma eller hennes man på tio år fram tills nu då hon meddelade att hon är döende i cancer.

1. Först nu har jag börjat fundera på vad adoptionen innebär och sammanfattningsvis så har jag förstått det som att när min mamma går bort ärver hennes man allting? (De har tecknat i testamenten att de ska sitta i orubbat bo också.) Alla deras tillgångar kommer från min mammas föräldrar, ingenting från hans sida.

2. Kan min mammas man förbruka alla pengarna om han vill? (Dvs. skänka bort och konsumera så att ingenting finns kvar när han avlider).

3. Eftersom man inte kan häva an adoption undrar jag ifall man kan ogiltigförklara den med stöd av AvtL Kap 3 30 § eller 33 §?

Tacksam för snabbt svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Första frågan

En make ärver vid sin respektives bortgång den bortgångnes kvarlåtenskap. Makarnas gemensamma barn får ut sitt arv först vid den andra makens bortgång. Detta kallas för efterarv. Endast om den bortgångne maken har barn från ett tidigare förhållande (s.k. särkullbarn) har det barnet rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död (ÄB 3 kap 1 §).

Om en make adopterar den andra makens barn blir barnet makarnas gemensamma (FB 4 kap 21 §). Med bakgrund till resonemanget i föregående stycke innebär detta att du inte längre räknas som ett särkullbarn och att din adoptivpappa ärver din mammas kvarlåtenskap vid hennes bortgång. Det gör i detta sammanhang ingen skillnad att testamentet föreskriver att boet ska vara orubbat – din adoptivpappa ärver ändå allt.

Andra frågan

Som redogjorts för under första frågan ärver din adoptivpappa din mammas kvarlåtenskap (ÄB 3 kap 1 §). Denna andel ärver han med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att han blir ägare av kvarlåtenskapen med vissa reservationer för din rätt till efterarv. För att ditt efterarv inte ska äventyras får han inte testamentera bort kvarlåtenskapen till någon annan än dig och han får under sin livstid inte heller skänka bort stora delar av den till någon annan än dig. Skulle han göra det kan du klandra hans eventuella testamente respektive väcka talan mot gåvotagaren (ÄB 3 kap 3 § och 14 kap 5 §). Däremot får han konsumera och sälja kvarlåtenskapen. Ditt efterarv omfattar isåfall pengarna från en eventuell försäljning av kvarlåtenskapen.

Tredje frågan

Adoption är ett offentligrättsligt institut som inte kan genomföras endast på grundval av två samstämmiga viljeförklaringar. Av den anledningen kan man inte angripa en adoptions giltighet med avtalsrättsliga bestämmelser likt de i avtalslagen. Förutsättningarna för att adoptera någon följer av föräldrabalkens fjärde kapitel. Har det förelegat några brister vid adoptionsförfarandet i förhållande till dessa regler kan man ansöka om resning (FB 4 kap 12 §, ÄL 42 § samt RB 58 kap 1 §). Resning beviljas ytterst sällan. Något kortfattat krävs det att domstolen gjort en uppenbart felaktig tillämpning av reglerna eller att det framkommer nya omständigheter eller bevisning som vid tidpunkten för det första avgörandet skulle ha haft en avgörande betydelse för beslutet om det var känt. Därutöver krävs det att det var omöjligt att lägga fram denna bevisning eller dessa omständigheter vid första avgörandet eller att du haft en giltig ursäkt till varför du inte gjort det. En senare vunnen insikt om de arvsrättsliga verkningarna av en adoption kommer inte räcka för att resning ska beviljas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns HellbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000