Arv

Arvsfråga. Fråga om testamentets verkan från min farfar o farmor. När min farfar går bort 1989 finns det i kvarlåtenskapen ca 300 000 SEK. I det testamente som både min farfar och farmor undertecknat anges att den person som överlever den andra ska med full äganderätt erhålla den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas vår död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan våra arvingar enligt lag och vad de erhåller ska utgöra enskild egendom i äktenskap. Min farmor har tre barn och innan hennes död nu 2022 så ärver hon sin syster som blir ca 20 000 000 SEK. Farmor upprättar ett testamente i vilket hon anger att hennes söner ska ärva henne och hennes dotter ska enbart ärva sin laglott. Frågan blir då hur mycket av kvarlåtenskapen dottern har rätt till givet de testamenten som finns?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan

Jag uppfattar det som att din farfar och farmor har tre gemensamma barn, vilka två av dem enligt testamente ska dela på det som blir kvar efter att den tredje (dottern) fått sin laglott. Det antas inte finnas annan egendom än de 20,3mkr som nämns.

Arv regleras i ärvdabalken (1958:637), ÄB.

Arvet efter farfar

När den första maken avlider uppstår en latent arvsrätt till dennes barn. Det är dock den andra maken som får egendomen tills det att den också avlider (ÄB 3 kap 1 §). Det verkar som att din farmor ärvde 300 000kr av din farfar. Detta är pengar som när hon avlider ska delas upp på hans barn. Eftersom de är tre syskon är det 100 000kr var.

Arvet efter farmor

När den efterlevande maken avlider ska vanligtvis hälften av dennes egendom ärvas av den först avlidne makens arvingar (ÄB 3 kap 2 §). Undantag från detta görs bland annat om den efterlevande maken kan visa att den ärvt en summa som får det totala boet att öka i värde, i så fall ska den ökningen bara delas mellan den efterlevande makens arvingar (ÄB 3 kap 4 §).

Detta betyder att det belopp i boet efter din farmor som överstiger 300 000kr, som kan visas kommer från arvet, ska fördelas som hennes arv. Detta innebär att 20mkr ska utdelas som arv efter henne.

Laglotten efter farmor

Laglotten är halva arvslotten (ÄB 7 kap 1 §). Eftersom det finns tre arvingar efter din farmor ska 20mkr delas på tre. Av en tredjedel är hälften (alltså en sjättedel) dotterns laglott. Detta motsvarar ca 3,3mkr. Detta har dottern alltså ovillkorlig rätt till.

Det totala arvet

Dottern ska ärva både din farfar och farmor. Det betyder att hon ska få 100 000kr i arv efter sin far, och 3,3mkr från sin mor. Totalt blir detta 3,4mkr.

Om du har någon följdfråga är du varmt välkommen att höra av dig till mig på vidar.wicklund@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”