Artiklar kopieras av konkurrent

2016-12-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag jobbar för en motortidning (givs ut enbart på webben) och en juridisk fråga har kommit upp.En nystartad konkurrent har mer eller mindre kopierat vår tidning. Allt ifrån titlar på artiklar, utseendet på hemsidan och arbetsmodellen är i princip kopierat rakt av från vår tidning. Nu senast handlar det om en titel på en recension som de har kopierat. Vår artikel heter "BMW XX - Kompromisslös komfort" och deras heter "Lexus YY - Kompromisslös Komfort."Kan vi anmäla dem för brott, alternativt begära att de tar ner sin artikel och/eller begära skadestånd?
SVAR

I fallet med artiklarna är det lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, som blir aktuell.

I dess 2 § anges att upphovsrättsinnehavaren (med vissa undantag) har ensamrätt på att göra ett verk "tillgängligt för allmänheten". Det innebär exempelvis att man överför ett verk, i form av en artikel, till allmänheten via en hemsida. Denna ensamrätt gäller samtliga publiceringar och inte enbart den första utgivningen bör noteras.

Därmed kan det anses som ett intrång i er ensamrätt och det i sig är såväl ett brottsligt förfarande som det även öppnar upp för ersättningsanspråk för skadan som skett.

För både utseendet på hemsidan samt arbetsmodellen krävs mer preciseringar för att kunna uttala sig i frågan, men om det är en unik design på hemsidan skulle det mycket väl kunna vara skyddat, arbetsmodellen kan jag dock inte uttala mig om pga. bristfällig förklaring om vad denna innebär.

Hoppas det löser sig!

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (929)
2021-01-21 Sälja saker med kända designermärken på
2021-01-17 Är det tillåtet att offentliggöra sammanfattningar av kurslitteratur?
2021-01-15 Vilket immaterialrättsligt skydd finns för böcker och hur lång är skyddstiden?
2021-01-15 Får jag sälja kläder med tryck av kända personer på?

Alla besvarade frågor (88317)