Vilka situationer avser artikel 6 i Europakonventionen?

2017-12-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej. Min fråga gäller artikel 6 i Europakonventionen. Vilka brott kan komma ifråga enligt denna artikel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Artikel 6 i Europeiska Konventionen om de Mänskliga Fri- och Rättigheterna (EKMR) stadgar att alla som vistas i ett land som anslutit sig till konventionen har rätt till en rättvis rättegång. Den typiska situationen som faller under artikel 6 EKMR:s skyddsområde är frågan om oberoende domstolar (se ex. Holm v. Sweden och Campbell and Fell v. UK). Artikeln kan vara svår att skilja från artikel 13 EKMR som stadgar rätten till effektivt rättsmedel. För att avgöra vilken artikel olika situationer faller in under finns vissa vägledande rättsfall från Europadomstolen, exempelvis rättsfallet Kudla v. Polen där Europadomstolen behövde avgöra om rätten till rättegång inom skälig tid faller under artikel 6 eller 13. Artikeln ansågs falla inom artikel 6 enligt principen om Lex Specialis.

Vad gäller enskildas brott är detta mindre relevant vid avvägningen om en situation faller inom skyddsområdet för artikel 6 eller inte, eftersom EKMR enbart prövar rättsfall där en enskild stämmer staten/det allmänna för att ha brutit mot konventionen.

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?