Arskifteshandlingens funktion och utformning

2019-10-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Bouppteckningen efter min avlidne man är klar. vi är tre dödsbodelägare: Jag, änka. 2 särkullsbarn.Vårt gemensamma testamente (som de myndiga barnen skriftligen godkänt för länge sedan), lämnar mig med hela arvet och fri förfoganderätt ("orubbat bo")Barnen tar inte ut Laglotten eller Farsarvet men blir efterarvingar (?) vid min död (född 1946). Alla vi tre är eniga.Ändå har jag av banken blivit rekommenderad att låta upprätta ett arvskiftesdokument.Kan vi tre göra det själva? Finns det i så fall en mall i ärendet att köpa online, eller någon annanstans?Vilka kriterier måste uppfyllas? Krävs närvaro och underskrift av vittnen? Sonen bor i Norge. Kan systern via en fullmakt skriva under dokumentet för sin brors räkning?Tacksam för svar.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Särkullbarnen blir efterarvingar

Att särkullbarnen väntar med att ta ut sin laglott till förmån för dig som efterlevande maka innebär, precis som du skriver, att de blir efterarvingar. Detta följer av 3 kap 9 § Ärvdabalken. Konsekvensen blir att särkullbarnen har rätt att få ut den andel som motsvarar vad barnen avstod vid sin fars död när du går bort. Du innehar fram till din död särkullsbarnens arvslott med fri förfoganderätt och får därmed förfoga över egendomen genom olika rättshandlingar. Den enda begränsningen som finns är att du inte kan bestämma över den egendom du ärvt med fri förfoganderätt i ett eget testamente. Du får med andra ord inte testamentera bort särkullsbarnens arv, utan det har de rätt till den dag du går bort.

Vad är en arvskifteshandling och vad finns det för krav på den?

Arvskifteshandlingen är ett avtal mellan er dödsbodelägare som reglera hur tillgångarna som finns kvar i boet efter den avlidne ska fördelas. Det arvskiftesdokument som banken syftar på är helt enkelt detta privata avtal, där ni nedtecknar hur ni har bestämt att tillgångarna ska fördelas - nämligen att du ska ärva allt med fri förfoganderätt och att särkullbarnen väljer att vänta med att få ut sitt arv efter pappan i enlighet med 3 kap 9 § Ärvdabalken.

Det finns bara ett krav på arvskifteshandlingar

Det enda krav som finns på arvskifteshandlingar framgår av 23 kap 4 § Ärvdabalken, som stadgar att handlingen ska vara skriftlig och underskriven av samtliga dödsbodelägare. Några vittnen krävs inte, eftersom arvskiftet ses som en privat överenskommelse mellan er dödsbodelägare. Till skillnad från bouppteckningen behöver arvskifteshandlingen därför inte skickas in till Skatteverket eller registreras någonstans. Jag råder er däremot att förvara den på något säkert ställe så att den finns tryggt bevarad och kan tas fram ifall det i framtiden skulle uppstå några diskussioner kring arvet och skiftet.

Arvskifteshandlingens funktion

Även om arvskifteshandlingen inte behöver registreras är den en viktig handling, eftersom den fungerar som bevis gällande äganderätten till den ärvda egendomen. Eftersom den utgör själva beviset för hur ni kommit överens om att fördela arvet behövs den ofta för att sedan kunna verkställa en verklig fördelning av kvarlåtenskapen. Som ett par exempel på dess funktion är den nödvändig för att den som ärver en fastighet ska kunna ansöka om lagfart, och arvskifteshandlingen kan ofta även krävas av banker för att de ska göra överföringar av bankmedel från dödsboets konton till arvtagaren. Det är också först när arvskifteshandlingen är klar och undertecknad och alla dödsboets konton med mer har avslutat som dödsboet kan upplösas helt.

Den som inte kan skriva under arvskifteshandlingen kan utfärda en fullmakt

Om en dödsbodelägare inte kan närvara vid upprättandet och undertecknandet av arvskifteshandlingen går det bra att denne ger en fullmakt till någon av de andra dödsbodelägarna. Sonen som bor i Norge behöver med andra ord inte resa till Sverige för att närvara. Han kan istället ge sin syster en fullmakt med befogenhet att skriva under arvskiftesdokumentet för hans räkning. Fullmakten kan vara såväl muntlig som skriftlig.

Det går att hitta mallar online

Det finns absolut mallar och exempel på arvskifteshandling att hämta hem gratis eller köpa online. Jag har inte använt någon sådan onlinemall själv och kan därför tyvärr inte rekommendera någon. Återigen är dock det enda som egentligen är viktigt för dokumentet det jag nämnde ovan: att eran överenskommelse om hur arvet ska fördelas framgår tydligt och att ni alla undertecknar arvskifteshandlingen – själva eller genom någon dödsbodelägare med fullmakt.

Känner ni er osäkra går det såklart också bra att låta en jurist bistå er i att skriva arvskifteshandlingen. Vi på Lawline har i så fall jurister som kan hjälpa till med detta. Vill du boka tid med en jurist går det bra att maila mig på tora.odin@lawline.se, så berättar jag mer om våra priser och hur vi kan hjälpa till.

Hoppas att du fått svar på dina frågor och stort lycka till!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (568)
2020-08-01 Vad innebär marknadsvärde? När ska kvarlåtenskapen värderas till marknadsvärdet?
2020-07-30 Vad gör man om man inte får kontakt med en dödsbodelägare?
2020-07-24 Hur kommer arvet efter min son att fördelas?
2020-07-17 Ärver våra gemensamma barn och mitt särkullbarn lika mycket efter min hustru?

Alla besvarade frågor (82613)