Arbetstagares rätt till information vid förhandling mellan arbetsgivare och fackförbund

Hej,

Kan fackförbundet neka mig information avseende min förhandling (tillvidaretjänst) mellan arbetsgivaren och de?

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om huruvida du har rätt att ta del av den information som sker vid förhandling mellan ett fackförbund och din arbetsgivare. I medbestämmandelagen (1976:580) (MBL) (https://lagen.nu/1976:580) finns regler om arbetsgivarens och arbetstagarorganisationernas ömsesidiga grundläggande förhandlingsrätt. För att du som anställd ska få ökat medbestämmande och kunna utnyttja din rätt till förhandling, är arbetsgivaren skyldig att fortlöpande lämna information om:

verksamhetens organisation, planering och utveckling,

ekonomi och budget, samt

riktlinjer för personalpolitiken.

Informationen ska, enligt 19 § MBL, lämnas till den lokala fackliga företrädaren som är anmäld som informationsmottagare eller förtroendevald. Arbetsgivaren är skyldig att kalla den lokala fackliga organisationen till vilken han är bunden av kollektivavtal till förhandlingar före beslut om viktigare förändringar av arbets- och anställningsförhållanden för enskild medlem i förbundet, 11 § MBL. Arbetsgivaren måste vänta med att fatta beslut till dess att den lokala förhandlingen är avslutad. Är man oenig får inte arbetsgivaren fatta beslut innan eventuell central förhandling genomförts.

För att en arbetstagarorganisation och du som arbetstagare ska komma med lösningar angående din tillsvidaretjänst utifrån de förslag som din arbetsgivare ger, ska det finnas tillgång till så grundläggande information som möjligt. Förhandling och information har ett nära samband och ditt fackförbund ska skapa förutsättningar för att kunna utöva ditt inflytande på arbetsgivaren. Det är därför viktigt att du som arbetstagare får den information som behövs för att förhandlingen som rör förhållandet ska kunna leda till en lösning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen om du har fler frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning,

Nathalie ByströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”