Arbetstagares kritikrätt

2015-08-14 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jag har inget anställningsavtal med min arbetsgivare. Får jag berätta om fusk med datum märkning på hälsopreparat utan att bryta mot lojalitetsplikten
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lojalitetsplikten är en ömsesidig plikt för arbetsgivare och arbetstagare som bygger på förtroende och lojalitet. I hög grad gäller att arbetsgivaren ska skyddas och dennes intressen ska vara i förgrunden. Trots detta är det möjligt att kritisera sin arbetsgivare och möjligt att vara en "whistleblower".

Arbetsdomstolen har kommit fram till att det finns en s.k. ”kritikrätt”. Det innebär att arbetstagare i viss mån får kritisera sin arbetsgivare. I rättsfallet AD 1994 nr 79 finns en beskrivning av arbetstagares kritikrätt. Ofta handlar kritiken om missförhållanden på arbetsplatsen som anmäls till myndigheter. Det kan även handla om kontakter med media. Domstolen har påpekat att en långtgående kritikrätt är förenlig den allmänna yttrandefriheten i Sveriges grundlag och att anställningsavtalet inte innebär ett hinder för en arbetstagare att hos en myndighet anmäla missförhållanden som finns hos arbetsgivaren. En anmälan kan dock ske under vissa förhållanden som innebär att arbetstagaren åsidosätter kravet på lojalitet. Vid bedömningen om så har skett arbetstagaren är viktigt om arbetstagaren genom kontakt med arbetsgivaren har försökt få missförhållandet åtgärdat, liksom vilken grund som finns för anmälningen. Omfattningen av kritikrätten får alltså avgöras från fall till fall med beaktande av omständigheterna.

Det sagda innebär att du först bör tala med din arbetsgivare om saken. En idé är också att tala med ditt eventuella fackförbund om det. Får du inget gehör har du rätt att kritisera arbetsgivaren utåt samt anmäla missförhållandena. Det är viktigt att inlägg inte görs i syfte att endast skada arbetsgivaren. Osanna beskyllningar eller djupt kränkande tillmälen från motparten är inte tolererbara, se fallet AD 1994 nr 79.

Om du slår larm om missförhållandena är du skyddad mot uppsägning genom kravet på saklig grund för uppsägning enligt 7 § i lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS.

Lycka till!

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1778)
2020-10-22 Behöver en anställd tala om för sin arbetsgivare om sina mediciner?
2020-10-21 Kan en arbetsgivare bestämma hur en anställd ska se ut?
2020-10-16 Krav för Väktarutbildningen
2020-09-30 Vilka regler gäller för bisysslor?

Alla besvarade frågor (85243)