Arbetsschema för anställda i insamlingsstiftelse

2016-10-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag sitter i styrelsen för en insamlingsstiftelse, vi har några timanställda personal, är det ok göra arbetschema förall personal på en anslagstavla veckovis?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

I en stiftelse är det stiftelseurkunden som sätter upp reglerna för stiftelsen enl. 2 kap 1 §, Stiftelselag (1994:1220), se här: här.

Enligt Diskrimineringslag (2008:567) 2 kap 17 § så omfattas inte stiftelser av detta då de står under förvaltning av länsstyrelsen, utan omfattas istället av Förvaltningslag (1986:223) där det stadgas att myndigheter är serviceskyldiga och ska bistå med upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp om det efterfrågas.

Eftersom stiftelser står under förvaltning av Länsstyrelsen rekommenderar jag att du vänder dig dit med din fråga eftersom det inte regleras direkt i lag och mest troligt faller under arbetsrätt och kollektivavtal.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1787)
2020-10-30 Lönegaranti vid eget aktiebolag
2020-10-30 Hur beräknas anställningstid vid arbetsbyte inom en koncern?
2020-10-30 Lawlines priser?
2020-10-28 Får en arbetsgivare ändra på arbetstagarens arbetsuppgifter?

Alla besvarade frågor (85630)