FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/10/2018

Arbetsmiljölagens tillämpning vid musik på jobbet

jag undrar över om det entligt arbetsmiljölagstifningen är OK att kollegor spelar hög musik på jobbet? Musiken upplevs som mycket störande och uppstressande för vissa på arbetsplatsen (vi sitter i ett öppet kontorslandskap med ca 30 platser) och avslappnade och bra för andra. Frågan har blivit svår att hantera, vad säger lagen? Ska de som är känsliga för den höga musiken "lära sig acceptera" den, eller bör hänsyn tas och lurar användas?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 2 kap. 4 § Arbetsmiljölagen framgår att de arbetshygieniska förhållandena vad gäller bland annat ljud ska vara tillfredsställande. Vidare följer av 2 kap. 1§ Arbetsmiljölagen att vad som ska anses vara tillfredställande görs genom en intresseavvägning. Detta eftersom förutsättningarna ser olika ut på olika arbetsplatser. Finns det till exempel ett intresse för att musik ska spelas, ska det vägas mot intresset av att denna musik stör. Ansvaret för att en god arbetsmiljö upprätthålls ligger på arbetsgivaren främst, denne ska vidta åtgärder för att det uppfylls, se 3 kap. 1 § Arbetsmiljölagen.

Det ska dock på en arbetsplats med mer än fem arbetstagare även utses ett skyddsombud, 6 kap. 2 § 1 st. Arbetsmiljölagen. Skyddsombudet blir som en företrädare för arbetstagarna gentemot arbetsgivaren vad gäller arbetsmiljöfrågor.

Lagen är alltså inte mer tydlig än att en intresseavvägning ska göras och att det är arbetsgivaren som har det främsta ansvaret för att en god arbetsmiljö upprätthålls..

Däremot kan musiken på er arbetsplats klassas som buller, eftersom definitionen på ordet är "allt oönskat ljud". Här följer arbetsmiljöverkets generella krav mot buller, se sida 5 Broschyr Buller.

Mitt råd till er blir främst att kontakta er arbetsgivare alternativt ert skyddsombud, eftersom de har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö.

Skulle detta inte ge någon framgång kan ni vända er till Arbetsmiljöverket.

Med vänlig hälsning,

Nelly CornetegRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000