FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 16/12/2017

Arbetsgivares skyldigheter att utreda trakasserier

Om en medarbetare uppger sig vara utsatt för trakasserier/kränkande särbehandling, berättar det för sin chef men vill inte att chefen går vidare och utreder detta, vad ska chefen göra då? Utredningsskyldigheten finns ju kvar utifrån SAM.

Vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Trakasserier ska under inga omständigheter vara en del av någon arbetstagares vardag. Det finns en rad regler som arbetsgivare måste förhålla sig till annars kan det medföra skadestånd. Jag går först igenom reglerna och sedan hur arbetsgivare bör agera utifrån dem.

Vad är trakasserier enligt Diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen (2008:567) (DL) har till syfte att motverka diskriminering och på olika sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1:1 DL). Med diskriminering avses bland annat trakasserier, i lagen definieras de som "ett uppträdande som kränker någons värdighet" och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, exempelvis kön (1:4-5 DL). Trakasserierna måste alltså vara kopplad till en diskriminerande grund i 1:5 DL, annars ses de inte som trakasserier enligt DL.

Vad har arbetsgivare för skyldigheter att utreda och åtgärda trakasserier på arbetsplatsen?

Om en arbetsgivare får vetskap om trakasserier på arbetsplatsen är denne, precis som du säger, skyldig att utreda och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra att trakasserier sker i framtiden (2:3 DL). Fullgör inte arbetsgivaren sina skyldigheter genom att utreda omständigheterna kan underlåtenheten medföra skadestånd. Det finns ett avgörande från Arbetsdomstolen där en arbetstagare kände sig djupt kränkt och plågad av trakasserier, vilket medföra sömnsvårigheter och sjukskrivning. Arbetsgivaren fick därför betala skadestånd om 80.000:- för dennes underlåtenhet att utreda (AD 2002 nr. 102).

Sammanfattningsvis:

Arbetsgivaren måste alltså utreda omständigheterna även fast arbetstagaren inte vill det, men frågan är varför arbetstagaren inte vill att arbetsgivaren ska inleda en utredning. Om det kanske är för en rädsla att informationen ska spridas på arbetsplatsen så finns det ingenting som hindrar att arbetsgivaren handlar snabbt och diskret. En förutsättning är ju dock att arbetsgivaren har tillräcklig utbildning och kunskap om hur denne ska agera.

Om du vill läsa mer om arbetsgivarens ansvar så kan du läsa mer på diskrimineringsombudsmannens hemsida här.


Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Trakasserier ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”