FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarintyg 21/05/2018

Arbetsgivares skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg


Hej! Min arbetsgivare vill inte skriva arbetsgivarintyg. Vad jag kan göra o jag är inte medlen Facket. Jag har håt inte också kontrakt eller lönpapper.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetsgivare är enligt lag skyldig att på begäran av en arbetstagare utfärda ett arbetsgivarintyg, 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring. Det finns inga regler för hur lång tid det ska ta att få ett arbetsgivarintyg, men arbetsgivaren bör göra detta utan oskäligt uppehåll. Du behöver för övrigt inte uppge någon anledning för att få ut ett arbetsgivarintyg.

Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att ge ut ett sådant intyg. Det du kan göra är att åter ta kontakt med din arbetsgivare och påpeka att denne har en skyldighet enligt lag att utfärda ett arbetsgivarintyg. Är man medlem i en facklig organisation kan den också hjälpa en vidare i sådana här ärenden. Eftersom att du inte är medlem i någon facklig organisation kan du istället vända dig till domstol och begära att den ska ålägga din arbetsgivare att ge ut arbetsgivarintyget.

För en ansökan om arbetslöshetsersättning kan du för övrigt styrka dina uppgifter på annat sätt än genom ett arbetsgivarintyg - om du har stora svårigheter att få ut ett sådant intyg (jfr 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring). Det kan du exempelvis göra genom lönespecifikationer (eller intyg från facklig representant, vilket inte blir aktuellt för dig).

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du nöjd med svaret på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?