FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 18/06/2018

Arbetsgivares rätt att kontrollera uppgifter i belastningsregistret

Hejsan, jag undrar om Trafikverket, i samband med att jag söker arbete där, har rätt att utan mitt godkännande kontrollera om jag förekommer i belastningsregistret?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel har en arbetsgivare inte rätt att själv begära ut uppgifter från belastningsregistret. I vissa fall har dock arbetsgivaren en skyldighet att kontrollera om en person gjort sig skyldig till något brott. Det gäller t.ex. om en arbetsgivare inom vården eller skolan ska anställa någon. I de fallen har arbetsgivaren en skyldighet att begära ut uppgifter från belastningsregistret och polisen ska då tillhandahålla de aktuella uppgifterna.

För att kunna begära ut uppgifter ur belastningsregistret direkt från polisen måste det finnas stöd i lag. Det finns så vitt jag vet inte något sådant lagstöd som ger t.ex. Trafikverket rätt att själva begära ut uppgifter när de anställer nya medarbetare. Se t.ex. bestämmelserna i lagen om belastningsregister, 6 och 10 §.

Enskilda personer har dock alltid rätt att begära ut uppgifter om sig själva ur belastningsregistret (se samma lag, 9 § första stycket). Många arbetsgivare utnyttjar detta i anställningssituationer. De kan exempelvis kräva att den arbetssökande, som en del av anställningsprocessen, själv begär ut och visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. På så vis kan arbetsgivarna i anställningssituationer ändå få tillgång till uppgifterna. Man skulle kunna kalla detta för ett kryphål i lagstiftningen, och det förs just nu en politisk diskussion om huruvida arbetsgivare ska få kräva att arbetssökande begär ut sådana uppgifter. Än så länge finns det dock inget som hindrar arbetsgivarna från att göra detta. De kan naturligtivs inte själva inhämta uppgifterna, men om den arbetssökande på uppmaning av arbetsgivaren inte visar upp ett utdrag riskerar hen att inte få jobbet.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att Trafikverket inte utan ditt samtycke har rätt att ta del av uppgifter ur belastningsregistret och Trafikverket kan inte själva inhämta sådana uppgifter. Trafikverket kan däremot be dig att själv begära ut och visa upp uppgifter ur belastningsregistret som en del av anställningsprocessen.

Om det är så att du tidigare har dömts för något brott kan det vara bra att känna till att uppgifter om brottet inte sparas i belastningsregistret för all framtid. Uppgifter om brott gallras nämligen ut ur registret efter ett visst antal år. Hur lång tid det tar innan en uppgift om ett brott gallras ut beror på vilket brott det är fråga om. Du hittar bestämmelserna om utgallring i belastningsregisterlagen 16-18 §.

Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?