Arbetsgivares rätt att göra avdrag på lön pga skada vållad i tjänsten

2017-06-12 i Fordringar
FRÅGA
Jag har fått en skada på min arbetsbil, bilen är märkt med företagets logo där jag är anställd och används endast till kundbesök. Skadan har uppstått under arbetstid, vid ett kundbesök. Har arbetsgivaren rätt att dra av hela summan för lagningen av bilskadan av min lön? Jag har inte heller mottagit något kvitto för lagningen. Arbetsgivaren säger att de har all rätt att kräva kostnaden för den skada som uppstått på fordonet. Stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem ansvarar för skadan på bilen?

En bil som har skadats är en sakskada. Huvudregeln enligt 3 kap 1 § Skadeståndslagen är att en arbetsgivare har principalansvar för skador som arbetstagare vållar i tjänsten .

Principalansvar innebär att om en arbetstagare blir skyldig att ersätta skada som är vållad i tjänsten, exempelvis en skada på en bil, är det inte arbetstagaren utan arbetsgivaren som blir ersättningsskyldig. Den enda gången en arbetstagare blir ersättningsskyldig är om det föreligger synnerliga skäl. Dock är kraven väldigt högt ställda för att synnerliga skäl ska anses föreligga och en skada på en tjänstebil kan inte anses vara synnerliga skäl. Arbetstagaren ska med andra ord ha vållat skadan uppsåtligen eller av vårdslöshet. Detta måste arbetsgivaren kunna bevisa samt att kraven på synnerliga skäl ska föreligga. (AD 2001 nr 1)

Kan arbetsgivaren dra av skadan på din lön?

Även om det skulle vara så att arbetsgivaren får denna fordran på dig så innebär det dock inte att arbetsgivaren har rätt att dra av pengar från din lön hur som helst. Eftersom att din lön ska skyddas så långt som möjligt finns en speciell lag som heter Lag om arbetsgivarens kvittningsrätt (1970:215) (se här). Lagen är tillämplig så fort arbetsgivaren har en fordran mot arbetstagaren. Kan arbetsgivaren visa skada orsakad av din försumlighet så har arbetsgivaren en fordran på dig och lagen ställer då upp krav på när kvittning får ske.

Arbetsgivaren får inte får kvitta rätt av utan måste komma överens med dig som arbetstagare om att dra av skadan från nästa lön eller lösa det med en återbetalningsplan. Arbetsgivaren får inte göra löneavdrag utan en sådan överenskommelse.

Det behövs alltså ditt godkännande för att arbetsgivaren ska få göra avdrag på lönen. Det kan finnas speciella bestämmelser om kvittning i kollektivavtal som reglerar arbetsgivarens rätt till kvittning. Arbetsgivaren kan alltså ha rätt att dra av pengarna, genom avtal. Du måste därför undersöka ditt anställningsavtal om det säger något annat. Om något kollektivavtal gäller för dig, bör du också granska det. Finns detta inte gäller lagen beskriven ovan.

Skulle arbetsgivaren kvitta din lönefodran utan ditt godkännande, i strid mot kvittningslagen eller i strid mot kronofogdens beslut skulle det kunna innebära ett skadeståndsansvar för arbetsgivaren. Eftersom du inte förstörde bilen uppsåtligt – alltså med vilje – kan kvittning mot din lön utan ditt medgivande inte bli aktuellt (3 § Lag om arbetsgivares kvittningsrätt).

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsingar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?