Arbetsgivares möjlighet att se utdrag från belastningsregisret

FRÅGA
Hej. Jag har precis blivit tagen på bar gärning på mitt jobb (matbutik) där jag har tryckt in tex bananer eller tomat istället för salladsbar (när jag har handlat på lunchen) och chefen visade upp filmbevis och jag fick tre alternativ till att inte fortsätta arbeta. Dom sa även att dom ska göra en polisanmälan. Han sa med tydliga ord "- kan lugna dig med att 98% av såna här fall händer det inget med" Men jag är rädd att jag aldrig mer kan jobba i butik? Kommer det synas i belastningsregistret? Kommer nästa arbetsgivare se vad jag har gjort?? Ångrar mig så mycket och det är inget jag brukar göra, utan hände bara av farten.. Mvh orolig Sophie
SVAR

Hej Sophie,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dina handlingar skulle kunna räknas som trolöshet mot huvudman enligt 10 kap. 5 § BrB (se HÄR). Påföljd för detta är böter eller fängelse upp till två år. I ditt fall verkar det vara av så pass ringa karaktär att det troligen i värsta fall skulle vara böter som aktualiseras. Det verkar dock mer troligt att det, som din arbetsgivare säger, inte leder till något åtal. I så fall behöver du inte oroa dig för framtida anställning eftersom det inte kommer synas något i belastningsregistret (BR).

För i fall du skulle åläggas på följd för brott genom dom (t.ex. böter), beslut om strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot eller skriva på en åtalsunderlåtelse kommer detta att föras in i BR enligt 3 § lagen om belastningsregister (se HÄR).

Polisen, Skatteverket, Tull- eller åklagarmyndighet eller allmän domstol har rätt att begära utdrag ur registret. Även annan myndighet som kan anses ha ett sådant behov, ex. Kriminalvården kan begära utdrag. För arbete inom förskola och skola har dessa rätt att kräva den som söker anställning om att uppvisa utdrag ur BR. Enskild person har rätt att skriftligen få ut samtliga uppgifter ur BR en gång om året, kostnadsfritt (se HÄR).

Arbetsgivare så som butiksägare har alltså ingen rätt att begära ut uppgifter ur BR från Polisen. Det har dessvärre blivit allt vanligare att arbetsgivare kräver arbetssökande att själv uppvisa ett uttdrag i samband med anställningsintervju, avtalsskrivande eller dylikt. Detta är ett sätt att ”komma runt” begränsningen att endast enskild får begära ut sina egna uppgifter. Detta tillvägagångssätt är inte heller brottsligt eller på något sätt förbjudet i dagsläget. Det har dock väckts frågor och påbörjats utredning ifall man ska lagstifta mot att just förbjuda arbetsgivare från att förelägga detta krav.

Således är mitt svar att du troligen inte behöver oroa dig utifrån de omständigheter du angivit ovan. Även om det skulle gå så långt att du åläggs någon form av påföljd har arbetsgivare inte per automatik någon rätt se dina uppgifter ur BR. De måste alltså sätta detta som krav för anställning, något som sagt varierar bland arbetsgivare.

Jag hoppas mitt svar varit av hjälp och önskar dig lycka till!

Vänligen,

Viktor Serbán
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (767)
2020-11-26 Hur definieras "tivolinöje" i ordningslagen?
2020-11-22 Har barnet danskt medborgarskap?
2020-11-21 Kan den svenska drottningen straffas för brott?
2020-11-21 Kan kungens åtalsimmunitet hävas?

Alla besvarade frågor (86508)