Arbetsgivares kvittningsrätt

2018-10-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Har man som företag rätt att innehålla två veckors lön om man har anställt personal viss tid, och denne avslutar sin anställning med omedelbar verkan utan att beakta uppsägningstiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du undrar om en arbetsgivare har rätt att hålla inne en arbetstagares lön, om arbetstagaren avslutar sin anställning utan att beakta uppsägningstiden.

Här kommer det bero lite på vad du menar att det är för lön du ska "hålla inne". Antingen kan det (1) vara så att ni som arbetsgivare vägrar att betala ut lön för en tid som arbetstagaren inte har arbetat. Det kan också vara så (2) att ni anser att ni har rätt till ersättning från arbetstagaren därför att hen har brutit mot kontraktet genom att inte beakta uppsägningstiden och därför vill hålla inne lön som arbetstagaren redan tjänat in. Det framgår inte riktigt vad det är ni vill göra. Det gäller olika regler för dessa situationer och jag behandlar därför båda situationerna under två separata rubriker nedan.

Situation 1:Ni som arbetsgivare vägrar betala ut lön för en tid som arbetstagaren inte har arbetat

Arbetstagaren har inte rätt till lön för tid som denne inte jobbat. Om den lön ni som arbetsgivare inte vill betala avser lön för tid som arbetstagaren inte arbetat är ni inte skyldiga att betala ut denna.

Situation 2: Ni som arbetsgivare vill hålla inne lön som arbetstagaren tjänat in för att arbetstagaren har brutit mot kontraktet genom att inte beakta uppsägningstiden

Om det däremot är så att ni vill hålla inne annan lön, d.v.s. lön som arbetstagaren tjänat in, gäller andra regler. Denna lön har ju arbetstagaren som utgångspunkt rätt till. Det kan dock vara så att ni som arbetsgivare har rätt till ersättning från arbetstagaren, i form av skadestånd för att arbetstagaren inte beaktade sin uppsägningstid. Då föreligger alltså situationen att arbetstagaren har rätt till ersättning för intjänad lön från er som arbetsgivare och att ni som arbetsgivare har rätt till ersättning från arbetstagaren i form av skadestånd. Enligt allmänna förmögenhetsrättsliga principer kan då en "kvittning" ske. En sådan kvittning innebär att ni låter bli att betala ut arbetstagarens intjänade lön i utbyte mot att ni inte kräver arbetstagaren på ersättning för det skadestånd hen eventuellt är skyldig er. Arbetsgivarens fordran på arbetstagaren kvittas alltså mot arbetstagarens fordran på arbetsgivaren.

När det gäller arbetstagarförhållanden finns det dock särskilda regler om kvittning i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Den lagen reglerar uttömmande i vilka situationer en arbetsgivare får använda arbetstagares lön för att kvitta en fordran arbetsgivaren har på arbetstagaren (se 1 §). Det krävs särskilda förutsättningar för att sådan rätt till kvittning ska föreligga. Arbetsgivaren har endast rätt att kvitta i väldigt specifika situationer. Sådan rätt föreligger bl.a. om arbetstagaren har medgivit att kvittning sker (se 2 §) Jag utgår från att arbetstagaren ej har godkänt en kvittning. Då får en kvittning ske endast om arbetsgivares fordran är klar och förfallen till betalning (3 §). En fordran kan dock inte anses vara klar och förfallen till betalning om arbetstagaren bestrider fordringens existens. Det kan sannolikt förutsättas att arbetstagaren inte kommer erkänna fordringen. Då har ni som arbetsgivare inte rätt till kvittning.

Sammanfattning

Som framgått ovan är det av största vikt att avgöra vad det är för lön ni vill hålla inne. Om lönen avser lön för tid som arbetstagaren inte arbetat är situationen inte problematisk. Arbetstagaren har inte rätt till lön för tid som denne inte arbetat och ni måste då såklart inte betala ut sådan lön.

Om det däremot är så att ni vill hålla inne redan intjänad lön i utbyte mot den ersättning som arbetstagaren kan vara skyldig er på grund av att hen brutit mot kontraktet genom att inte beakta uppsägningstiden, är situationen betydligt mer problematisk. Då måste kvittningsreglerna i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt beaktas. Jag bedömer inte det som sannolikt att ni har möjlighet att kvitta enligt den lagen. Ni bör vara medvetna om att om ni kvittar i strid med den lagen kan ni bli skadeståndsskyldiga gentemot arbetstagaren (se 8 §). Om ett sådant fall föreligger rekommenderar jag därför inte att ni håller inne ("kvittar") lönen.

Tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga! Vid kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se.

Vänligen,

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1687)
2020-02-28 Skadat sig på jobbet?
2020-02-28 När får arbetsgivaren ändra arbetstagarens schema?
2020-02-24 Har jag rätt till lön även om provanställningen avslutas i förtid?
2020-02-23 Kan man bli omplacerad mot sin vilja vid fast anställning?

Alla besvarade frågor (77520)